Hjemmeside Joinrelationer (1)

Join-relationer og grafer

Få mere ud af dine data med Join-releationer.

Med KortInfo er det let at arbejde med join-relationer på databasetabeller. KortInfos brugervenlige administration hjælper dig til let at koble tabeller, og der kan både arbejdes med én-til-én og én-til-mange relationer.

I praksis betyder det, at administrator ikke har behov for at arbejde direkte på databasen, men kan gøre det alene i KortInfo-administrationen.

Den helt store gevinst er, at man dermed kan samle oplysninger om både det objekt, som der forespørges på, men samtidig får oplysninger om objekter, som kommer fra tilhørende elementer. Det kunne for eksempel være, at man ved en forespørgsel på en pumpe kan få oplysninger om bygningen, som pumpen er placeret i, uden at der skal laves flere opslag i kortet. 

En helt ny verden inden for webGIS

Ved at anvende én-til-mange relationer kan man for eksempel også se tidsserier af observationer på et objekt, og disse kan visualiseres med grafer på kortet. 

KortInfos join-relationer understøtter også join med data, som ikke er georefererede. Det kunne eksempelvis være data fra Excel, som joines på geografiske objekter.

KortInfos join-relationer åbner for en helt ny verden i webGIS-sammenhæng.

Vil du vide mere om produktet eller bestille en demo?

Mikael Kræpping

Mikael Kræpping

Afdelingsleder, Projektleder Certified Scrum Prod

Aarhus, Denmark

+45 8732 5812

Se også: