Projekt

120 år gammelt fort i Øresund bliver til ungdomsø

Middelgrundsfortet

Det ingeniørtekniske mesterværk Middelgrundsfortet renoveres, så det i 2019 kan blive vakt til live som Danmarks nye ungdomsø. Fortet skal fremover danne ramme om spændende aktiviteter for unge.

16. januar, 2018
 • SDG: #4, #6, #13, #17
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Donor: Nordea-fonden
 • Klient: Middelgrundsfortet

Med 120 millioner fra Nordea-fonden bliver det gamle militæranlæg Middelgrundsfort i Øresund renoveret med NIRAS som rådgiver. Fortet skal fremover være et mødested for Danmarks ungdom med f.eks. adventureløb i øens kilometerlange gange og svævebaner over havnebassinnet.

At renovere et fredet fortidsminde er en stor udfordring, men fortet fremstår allerede som et ingeniørteknisk mesterværk.  

Fortet står klar i 2019

Det gamle søfort, som blev opført i årene mellem 1890 og 1894, er verdens største menneskeskabte ø. I tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og myndigheder som Hovedstadens Beredskab rådgiver NIRAS om renovering af fortet.

Fortets havn skal fremover danne ramme om aktiviteter som kajakstævner og meget andet, hvor det kun er fantasien, der sætter grænser. De over hundrede år gamle bygninger skal også have en kærlig hånd, bl.a. skal man fjerne skimmelsvamp, renovere overflader og funktioner. 

Da Middelgrundsfortet er placeret i 20 minutters sejlads fra fastlandet, handler NIRAS’ rådgivning også om, hvordan forsyning og logistik mellem fastland og fort skal fungere. Derudover fokuserer rådgivningen på at etablere nye føringsveje for teknik.    

Renovering med respekt for det gamle

Middelgrundsfortet har været fredet siden 1984, og renoveringen sker med stor respekt for den eksisterende arkitektur. Projektet er en balance mellem at sikre det smukke ydre, men samtidig have fokus på den nødvendige sikkerhed for de unge mennesker, der fremover skal på eventyr i Øresund.

Slipper for at ødelægge

Skulle en bygning med den alder som Middelgrundsfortet har i dag renoveres, ville man være tvunget til at spolere den gamle arkitektur med synlige ventilationskanaler – men det er ikke nødvendigt her.

Den eksisterende klimastyring og ventilation på det gamle fort er allerede meget velgennemtænkt, selvom konstruktionen er mere end hundrede år gammel.

De 120 millioner, som skal bruges på renoveringen, er forhåbentligt kun første etape. Det er Middelgrundsfondens forhåbning, at de kan rejse penge til yderligere at renovere det store anlæg med 16.000 kvadratmeter bygninger.  

Kort om fortet

 • Fortet blev opført i 1890-1894 under Christian IX som en del af Københavns befæstning.
 • Det er verdens største kunstige/menneskeskabte ø.
 • Der er 500 kvadratmeter underjordisk bygningsmasse.
 • Fortet vejer 2,5 millioner tons.
 • De etableringsomkostninger, man i sin tid brugte på fortet, svarer til det samme som etableringen af en Storebæltsbro i dag.
 • Fortet har to fyrtårne.
 • Der er 1,5 kilometer til nærmeste kyst, når det nye Nordhavn er færdigbygget.

Kilde: Middelgrundsfonden.dk

Vil du vide mere?

Peter Noyé

Peter Noyé

Ekspertisedirektør Bæredygtighed, Energi og Indekl

Allerød, Denmark

+45 2823 8244

Se også: