Projekt

Renoverer fredet københavnerskole

Skolen Ved Sundet

Den fredede københavnerskole, Skolen ved Sundet, gennemgår en helhedsrenovering, der blandt andet sikrer et bedre indeklima og klimatilpasning.

20. maj, 2020
  • SDG: #3, #4
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Københavns Kommune

Den ikoniske skole, Skolen ved Sundet, på Amager i København blev bygget tilbage i 1939 og er et hovedværk inden for funktionalismens skolebyggeri i Danmark.

Blandt andet døjer skolen dog med dårligt indeklima og trækproblemer. Derfor gennemgår skolen en helhedsrenovering af dens 9.800 m2 i etaper.

Skolen består af en folkeskole og en specialskole (Friluftsskolen) til primært motorisk handicappede børn. Bygningerne er fredede, og det fordrer en gennemtænkt løsning, der tager højde for forholdene.

Dele af skolen er i drift under arbejdet, der består af indvendig og udvendig genopretning og indeklimainitiativer.

Bevarer fortidens bygningskvaliteter

Der er mange bygge- og materialemæssige kvaliteter i de gamle bygninger, og NIRAS forsøger at bevare så mange af fortidens bygningskvaliteter som muligt.

Arbejdet kompliceres af hensyn til de fredede bygninger. I første idefase afklares derfor tekniske forhold, herunder mulige initiativer for renovering af klimaskærm og ventilationsløsninger i klasselokalerne, der i dag ventileres naturligt med oplukkelige vinduer og aftrækskanaler.

Den færdige renovering forventes færdig ultimo 2022.

Om projektet

Kunde: Københavns Kommune

NIRAS er i projektet rådgiver inden for alle ingeniørdiscipliner inklusive arbejdsmiljøkoordinering, fredningsrådgivning, brand, miljøscreening, skybrudssikring, energi og indeklima. Vi rådgiver gennem alle faser, der omfatter idéoplæg, byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, udbud samt tilsyn og aflevering.

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter er totalrådgiver i samarbejde med Varmings Tegnestue og GBH Landskabsarkitekter.

Læs mere: Skolebyggeri: Er du stolt nok af din gamle skole?

Vil du vide mere?

Mads H. Jørgensen

Mads H. Jørgensen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2680 3172

Læs også: