building facade
Skolen ved Sundet på Amager helhedsrenoveres. Den ikoniske skole er fredet og et hovedværk inden for funktionalismens skolebyggeri i Danmark Foto: Andreas Trier Mørch/Arkitekturbilleder.dk

helhedsrenovering

Renoverer fredet københavnerskole

Den fredede københavnerskole, Skolen ved Sundet, gennemgår en helhedsrenovering, der blandt andet sikrer et bedre indeklima og klimatilpasning.

Den ikoniske skole, Skolen ved Sundet, på Amager i København blev bygget tilbage i 1939 og er et hovedværk inden for funktionalismens skolebyggeri i Danmark.

Blandt andet døjer skolen dog med dårligt indeklima og trækproblemer. Derfor gennemgår skolen en helhedsrenovering af dens 9.800 m2 i etaper.

Skolen består af en folkeskole og en specialskole (Friluftsskolen) til primært motorisk handicappede børn. Bygningerne er fredede, og det fordrer en gennemtænkt løsning, der tager højde for forholdene.

Dele af skolen er i drift under arbejdet, der består af indvendig og udvendig genopretning og indeklimainitiativer.

Bevarer fortidens bygningskvaliteter

Der er mange bygge- og materialemæssige kvaliteter i de gamle bygninger, og NIRAS forsøger at bevare så mange af fortidens bygningskvaliteter som muligt.

Arbejdet kompliceres af hensyn til de fredede bygninger. I første idefase afklares derfor tekniske forhold, herunder mulige initiativer for renovering af klimaskærm og ventilationsløsninger i klasselokalerne, der i dag ventileres naturligt med oplukkelige vinduer og aftrækskanaler.

Den færdige renovering forventes færdig ultimo 2022.

Læs mere

Håb om mere frisk luft på gamle skoler
Skolebyggeri: Er du stolt nok af din gamle skole?