Projekt

Nyt bæredygtigt multihus i genbrugsmaterialer i Ørestad Nord

Nyt Multihus Oerestaden

Multihuset arbejder ud fra en DGNB-certificering, der medregner miljømæssig bæredygtighed i hele bygningens livscyklus og ligeledes vægter økonomisk og social bæredygtighed.

20. maj, 2019
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

Et nyt multihus på 24.000 m2 er på vej i August Schade Kvarteret i Ørestad Nord i København. Huset skal rumme både hotel, restaurant, café, serviceret kontorfællesskab og dagligvarebutik, og projektet har ambitiøse målsætninger til bæredygtighed både i forhold til miljø og arbejdsmiljø.

Byggeriet er udviklet i samarbejde med Tetris A/S, NREP A/S, Lendager Group og Arkitema Architects, og projektudviklere, rådgivere og arkitekter er sammen virkelig gået i tænkeboksen i forhold til kravene til fremtidens arbejdsplads og fremtidens byggeri generelt. Fællesskab, hjemlighed og bæredygtighed er nogle af nøgleordene for det nye byggeri.

Byggeriet er under opførelse, og som entreprenør i totalentreprise er valget faldet på Einar Kornerup A/S.

Bygningens forskellige elementer skal supplere hinanden for at imødekomme fremtidens fleksible arbejdsmarked.

Ubehandlede betonkonstruktioner og synlige installationer

NIRAS står for at projektere multihuset og har således det ingeniørtekniske ansvar for alle ydelser som konstruktioner, installationer, forsyning, brandsikring og indeklima.

Et af husets karaktertræk i kontorfællesskabet er, at betonkonstruktionerne skal stå ubehandlet. Dette sammen med synlige installationer gør, at der skal være særlig fokus på finish, hvilket stiller yderligere krav til den tekniske rådgivning.

Upcyclede byggematerialer

Tidligere har bæredygtighed handlet meget om energiforbruget, når bygningen først er i drift. Multihuset arbejder ud fra en DGNB-certificering, der medregner miljømæssig bæredygtighed i hele bygningens livscyklus og ligeledes vægter økonomisk og social bæredygtighed – f.eks. godt arbejdsmiljø.

NIRAS har rigtig gode erfaringer med bæredygtige initiativer f.eks. i forbindelse med Lidl’s nye hovedkontor og Det Favnende Studiehus – begge projekter i Aarhus.

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S udfører byggearbejdet som totalentreprenør og tog første spadestik i begyndelsen af 2019.

Hele byggeriet skal stå klar til indflytning i begyndelsen af 2021.

Se også vores værktøj til måling af et byggeris bæredygtighed.

Brug af resttegl

På det miljømæssige område arbejder man især med genbrugsmaterialer som f.eks. genbrugstræ for at nedbringe byggeriets ressourceforbrug. Her står Lendager Group – ud over rollen som arkitekt – for at udvikle og levere upcyclede byggematerialer.

I stedet for at anvende genbrugstegl i facaderne arbejder man med resttegl (overskudstegl), som er kasseret tegl, man ellers kasserer på grund af æstetiske årsager.

Bygherre, entreprenør og projektholdet har i den forbindelse arbejdet sammen med teglværket for at bestemme CO2-aftrykket for disse mursten.

Vil du vide mere?

Lars Zenke Hansen

Lars Zenke Hansen

Certifirceret statiker KK2-4, MSc PhD

Allerød, Denmark

+45 2925 0340

Se også: