Drikkevand

Waterworks

Når det gælder drikkevand, har vi både kapaciteten, erfaringen og den innovative ekspertise. Vi sørger for at tænke hele vandet rundt.

Vi rådgiver dig efter dit behov – som din projekteringsrådgiver, bygherrerådgiver, totalrådgiver eller sparringspartner. NIRAS har erfaring og ekspertise inden for alle typer drikkevandsprojekter. Lige fra grundvandskortlægning, vandkvalitet og bæredygtig indvinding over etablering og renovering af kildepladser, vandværker og ledningsnet til strategisk planlægning og Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS). Vi hjælper med at bygge fremtidens vandværker med fokus på den sidste nye forskning inden for avanceret vandbehandling. Og vi rådgiver forsyninger over hele verden med lækagestyring (LEAKman) baseret på state-of-the-art løsninger inden for forsynings-IT.