Trafik

Three employees standing around table with map. Anne Christoffersen ACH. Karsten Fick KAF. Marianne Otto OTT

Vores trafikplanlæggere yder teknisk, økonomisk og miljømæssig rådgivning inden for alle trafikformer.

NIRAS leverer trafikplanlægning på alle niveauer og for alle trafikformer: gang- og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik.

Vi mestrer trafikale analyser, trafiksikkerhed, uheldsanalyser, sikring af skoleveje, kapacitets- og fremkommelighedsanalyser, herunder VISSIM-simuleringer af trafikafvikling, fysisk udformning af trafikanlæg, fx vejanlæg, terminaler og stationer, driftsplanlægning og -optimering af bus- og jernbanetrafik samt trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner.

Vores trafikplanlæggere arbejder ofte sammen med andre faggrupper inden for fx vejanlæg, baneteknik, landskab, miljø og økonomi.