Trafik

Aarhus centrum

Vores trafikplanlæggere yder teknisk, økonomisk og miljømæssig rådgivning inden for alle trafikformer.

NIRAS leverer trafikplanlægning på alle niveauer og for alle trafikformer: gang- og cykeltrafik, biltrafik og kollektiv trafik.

Vi mestrer trafikale analyser, trafiksikkerhed, uheldsanalyser, sikring af skoleveje, kapacitets- og fremkommelighedsanalyser, herunder VISSIM-simuleringer af trafikafvikling, fysisk udformning af trafikanlæg, fx vejanlæg, terminaler og stationer, driftsplanlægning og -optimering af bus- og jernbanetrafik samt trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisioner.

Vores trafikplanlæggere arbejder ofte sammen med andre faggrupper inden for fx vejanlæg, baneteknik, landskab, miljø og økonomi.