Elverdam Highway 2013 Ns 06812 Foto Jon Nordahl (1)

Veje

NIRAS tilbyder komplette helhedsløsninger inden for anlæg af veje og trafikplanlægning med et stærkt fokus på miljø og bæredygtighed. Vi har mange års erfaring med en lang række forskellige vejprojekter i Danmark og Norden.

Vores eksperter kan sørge for, at alle forhold vedrørende selve projekteringen og anlægsarbejdet er i orden, mens alle aspekter vedrørende national lovgivning, EU-regulativer, arbejdsmiljø, miljø, trafiksikkerhed og andre forhold også er fuldt afklarede.

Vores eksperter har planlagt og gennemført vejprojekter, der spænder lige fra projektering og anlæg af motorveje og veje til gader, nye byområder, pladser og byrum videre til cykelstier og gangstier. Dertil arbejder vores eksperter også med drift og vedligehold af veje. Vores ydelser omfatter miljørådgivning i forbindelse med anlæg af veje, og vi er en af Nordens førende rådgivere, når det gælder bæredygtige løsninger.

Mobilitet, trafiksikkerhed og bæredygtighed

Mobilitet, trafiksikkerhed, tryghed og bæredygtighed er nøgleordene, når vi arbejder med veje i NIRAS. NIRAS’ eksperter designer fremtidens infrastruktur og bistår med alt fra tilstandsvurderinger og projektering af veje og stier til byggemodning.

Vi projekterer veje i det åbne land gennem følsom natur, og vi udtænker gader og pladser i byerne, så byrummet udnyttes optimalt og opleves trygt og attraktivt.

Vores arbejde er altid kendetegnet ved meget høj faglighed, en positiv tilgang i alle projektets faser og en høj grad af dialog med alle involverede parter. Takket være vores store professionelle spændvidde har vi eksperter, der kan løse stort set alle slags opgaver relateret til anlæg og projektering af veje.

Veje og motorveje

Anlæg af motorveje og veje er ofte komplekse projekter, hvor man skal tage hensyn til mange eksterne forhold. I NIRAS har vi en lang række fagligheder, der samarbejder på tværs for at sikre, at vores vejprojekter gennemføres så effektivt som muligt.

Vi har eksperter til alle facetter i vejprojekter, hvad enten det handler om miljørådgivning og VVM-redegørelser eller geoteknik og boringer for at undersøge jordbundsforhold.

Cykelstier og gangstier

Vi projekterer sikre cykelstier og gangstier, og vi er eksperter i at bistå kommuner, forvaltninger og forsyningsselskaber med at udføre tilstandsvurderinger og udbyde drift af veje, parker og grønne områder samt vintertjeneste inden for samme.

Vores eksperter har stået for en lang række cykelprojekter over hele landet - herunder også cykel- og gangbroer flere steder i landet. Vores trafik- og mobilitetseksperter er vant til at projektere cykelstier ind i helhedsløsninger, så man får bæredygtige løsninger med trafiksikkerheden i højsædet.

Byggemodninger

NIRAS’ eksperter har ligeledes stor erfaring med byggemodninger. Vi adresserer og håndterer alle udfordringer med klimatilpasning, natur, jordbund, miljø, trafik, vej- og stianlæg, grønne områder og forsyningsanlæg.

Som altid har NIRAS et stærkt fokus på bæredygtighed. Vi tilstræber, at finde de løsninger, der giver det mindste energi- og ressourceforbrug, således at vores byggemodningsprojekter både bliver så bæredygtige og økonomiske som muligt. 

Miljørådgivning og bæredygtighed

I NIRAS har vi stort fokus på miljø og bæredygtighed i vores projekter, og vi tilstræber også at finde de mest bæredygtige løsninger i vores vejprojekter. Vi har også stor ekspertise inden for klimatilpasning, hvilket også afspejles i vores arbejde med vejprojekter.

Vi kan hjælpe med at finde løsninger, der kan forebygge oversvømmelser. Vores eksperter har eksempelvis arbejdet på projekter med såkaldte klimaveje, hvis nye former for innovativ belægning kan absorbere store mængder vand i forbindelse med skybrud og andre typer ekstremt vejr.

NIRAS har ligeledes bidraget til at udregne, hvordan asfalt med mindsket rullemodstand kan reducere brændstofforbruget i biler.

Kvalitetsprojekter på tværs af infrastruktur

Læs om Infrastrukturs toneangivende projekter og hvordan vi leverer værdi for vores kunder på tværs af ekspertiseområder.

Vil du vide mere?

John Horn

John Horn

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 6025 4959

Se også: