Strategisk Mobilitetsplanlægning Min

Strategisk mobilitetsplanlægning

I NIRAS arbejder vi med at fremme bæredygtig mobilitet, der understøtter et sundt hverdagsliv og tilgodeser klimavenlige transportløsninger.

Mobilitet er hverdagens lim

Med mobilitet som hverdagens lim, er den med til at sikre, at vi kan deltage i samfundet og få vores arbejde og fritid til at hænge sammen. Mobilitet påvirker, hvor man kan bo og drive erhverv, og er med til at sikre, at man kan deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter, komme på arbejde, uddanne sig og trives. Det er også forudsætningen for, at turister og besøgende kan komme rundt. 

I NIRAS udarbejder vi mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala. Når vi anskuer mobilitet ud fra et strategisk synspunkt, kigger vi på de helhedsmæssige sammenhænge i forhold til trafik, bystruktur og brugerbehov.

Vi sørger for at understøtte en bæredygtig mobilitet, hvor transport-tilbuddene er forskelligartede og fleksible. Igennem trafik- og mobilitetsplaner hjælper vi med at opbygge et stærkt mobilitetsnetværk, som er båret af løsninger, der svarer på udfordringer og potentialer med fokus på lokal forståelse og sociale aspekter. Borgerinddragelse, interessentanalyser og kommunikation er en vigtig del af processen for at skabe bedre, mere varieret og mere sammenhængende mobilitet. Vores tilgang til trafik- og mobilitetsanalyser er derfor inkluderende og helhedsorienteret.

Mobilitet i landdistrikterne

I landdistrikter er der ofte langt mellem busafgangene og langt til det nærmeste stoppested. Derfor har mange borgere bilen som deres primære transportmiddel, da den netop giver den fleksibilitet, der er nødvendig for at deltage i hverdagens aktiviteter.

Udfordringen er dog, at på landsplan har 23% af familierne i landdistrikterne ikke adgang til bil. Dertil har vi som samfund forpligtet os til et ambitiøst klimamål i 2030, som medfører, at vi må finde mere miljømæssigt bæredygtige transportformer for fremtiden. I NIRAS samarbejder vi med kommuner, regioner og trafikselskaber om vidensdeling inden for området, og udarbejder bl.a. guidelines, håndbøger og værktøjskasser over løsninger der udvider kvaliteten af lokal mobilitet.

Bæredygtige transporttilbud i byerne

I byområder er det ofte problemet, at indfaldsveje og hovedtrafikårer sander til i myldretiden og skaber lange bilkøer. Det er uhensigtsmæssigt både for samfundsøkonomien, folkesundheden og for klimaet. Ændring af veje og trafik-flows påvirker bymiljøet. Derfor bruger vi trafikdata til at analysere muligheder og udfordringer, og ser bl.a. på kapacitet, fremkommelighed, sikkerhed og tryghed i et helhedsmæssigt perspektiv, hvor trafikale løsninger ses i sammenhæng med borgerne og bymiljøet.

Vi udarbejder mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala, med fokus på prioriterede indsatser og hvordan transportformerne kan supplere hinanden, så der bliver plads til alle. Yderligere udarbejder vi trafik- og mobilitetsplaner, som en integreret del af innovativ byudvikling på lokalt niveau.

Ydelser:

  • Mobilitetsstrategier på lokal, kommunal og regional skala
  • Trafik- & mobilitetsplaner
  • Helhedsorientet trafik og mobilitetsanalyser
  • Guidelines og værktøjskasser
  • Borgerinddragelse og interessentanalyser

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Se også: