Indsigt

Vi har et fælles ansvar for at sikre bæredygtige transportmuligheder til turisterne i Danmark

Photo: Tine Uffelmann, Visit Nordsjælland

Infrastruktur skabes både til gavn for offentligheden, varetransport, erhvervslivet og mange flere. Men det skabes også til gavn for Danmarks fjerdestørste erhverv; turismen. For turister er infrastruktur nemlig helt afgørende, og de omkring 60 mio. turister, der hvert år besøger Danmark, har brug for gode muligheder for at komme let rundt i landet.

1. marts, 2024

Invitation til sommerseminar om turisme

Torsdag d. 16. maj 2024.

Tilmeld dig her.

Turisme er Danmarks fjerdestørste erhverv og ifølge Visit Danmark var der i 2022 over 62 mio. turister i Danmark, hvoraf 30 mio. var udenlandske gæster. Det er rigtig mange mennesker, der i løbet af et år skal benytte de danske infrastrukturløsninger.

Og netop infrastrukturen er afgørende for at være en attraktiv turistdestination – for en god eller dårlig infrastruktur betyder nemlig, hvor nemt (eller besværligt) det er at besøge attraktioner og interessepunkter:

”Vi vil gerne have folk effektivt og sikkert rundt i systemet udenfor byområderne for at sikre god adgang til kulturoplevelser, og fordi det kan være med til at booste et lokalsamfund rent økonomisk,” siger Seniorkonsulent i NIRAS Julie Majlund Buschardt om problematikken.

Bæredygtige transportformer for turister

”Det er en politisk beslutning, at Danmark frem mod 2050 skal være klimaneutral. Den danske transportsektor står for omkring en tredjedel af den samlede CO2-udledning og har altså et stort ansvar. Og da der er relativt mange turister der skal rundt på vejene, er turisternes transport også vigtig at tage højde for, når vi snakker om bæredygtig mobilitet,” siger Julie Majlund Buschardt.

Derfor opstiller Julie Majlund Buschardt her tre gode råd til at fremme bæredygtige transportformer for tre vigtige turismeformer i Danmark:

  1. Naturturisme: Skab lettilgængelige forbindelser til attraktioner. Det kunne eksempelvis være sommerbusser, et rekreativt cykel-knude-punkts-netværk med nem wayfinding og god information om rejsekæder med offentlig transport. Med andre ord skal vi gøre det nemt for turisterne at komme rundt i landet uden at skulle bruge en bil.
  2. Storbyturisme: Sørg for (billig) adgang til lånecykler og god information om cykeladfærd, lovgivning og trafikregler. Arrangér eventuelt guidede cykelture for at hjælpe turisterne med at komme rundt på en grøn måde. Vi kan i Danmark brande os som en cykelnation og cykling kan derfor italesættes som en del af den danske kultur og gøres til en del af turisternes oplevelse.
  3. Erhvervsturisme: For erhvervsturisterne er det en god idé at arrangere busture for at nå længere ud i geografien. Understøt brugen af offentlig transport og bistå med god information om tilgængelighed og rejsekæder.

Et kig i krystalkuglen

Udover bæredygtighed er der også andre interessante trends indenfor turismen, der kan være værd at beskæftige sig med, hvis man vil blive klogere på Danmarks fjerdestørste erhverv og dets betydning for Danmarks infrastruktur.

”Det er en stor fordel at være på forkant med globale tendenser for fremtidens samfund for at forsøge at indtænke dem i planlægningen af fremtidens mobilitetsløsninger,” siger Julie Majlund Buschardt.

Hun peger eksempelvis på det stigende sundhedsfokus, der betyder, at flere turister i fremtiden kunne have et ønske om at være aktive på deres ferie. Ligesådan er det en global tendens, at der er stigende økonomisk vækst, der betyder, at flere befolkningsgrupper får store økonomiske råderum til forbrug, hvilket i fremtiden betyder flere købestærke turister. Ligesådan mener Julie Majlund Buschardt, at det er vigtigt at holde for øje, at vi lever i en aldrende verden:

”Den gennemsnitlige levetid er blevet længere, mens vi også oplever dalende fødselsrater. I takt med, at verdens befolkning bliver ældre, opstår der både nye forbrugsvaner og transportbehov,” siger hun.

Og sidst men ikke mindst, peger Julie Majlund Buschardt på den stadigt stigende urbaniseringstendens, hvor migrationen fra land til by fortsætter:

”Vi er nødt til at sikre, at folk kan transportere sig bæredygtigt rundt i byerne. Men vi skal ikke glemme de øvrige områder, hvor folk kan opleve en mobilitetsfattigdom. Når den offentlige infrastruktur bliver forringet i landområderne, er det også et problem for turisterne, som også kan få svært ved at komme rundt,” siger hun afsluttende.

”Vi vil gerne have folk effektivt og sikkert rundt i systemet udenfor byområderne for at sikre god adgang til kulturoplevelser, og fordi det kan være med til at booste et lokalsamfund rent økonomisk”

Seniorkonsulent i NIRAS Julie Majlund Buschardt

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Se også: