Ydelse Cirkular Economy

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en nødvendighed, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Vi hjælper kommuner, regioner og virksomheder på vej.

Klimakrisen og det øgede fokus på at udnytte ressourcer mere effektivt er baggrunden for den grønne omstilling af det danske samfund. Vi skal bevæge os imod den cirkulære økonomi, der handler om at tænke produkter og ydelser som kredsløb, der aldrig stopper.

NIRAS hjælper private såvel som offentlige kunder på vej imod den cirkulære økonomi – både på det strategiske og operationelle niveau. Vi hjælper med at spare ressourcer og reducere udledning af CO2 ved at stille med rådgiverhold, der har stærke kompetencer inden for økonomisk analyse og dyb teknisk indsigt i den relevante sektor.

Virksomheder hjælper vi med at skabe industrielle symbioser igennem samarbejder, hvor energi, vand, restprodukter eller affald fra én virksomhed kan nyttiggøres af andre.

Og vi rådgiver kommuner, regioner og virksomheder om, hvordan de kan reducere deres klimaaftryk og brug af skadelige kemikalier – blandt andet gennem grønne indkøb.

Vil du vide mere?

Birgit Elin Munck-Kampmann

Birgit Elin Munck-Kampmann

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 6026 1891

Erik C. Wormslev

Erik C. Wormslev

Seniorkonsulent, Klima, Energi og Ressourcer

Allerød, Denmark

+45 4810 4735

Se også: