Indsigt

Bedre økonomi og bæredygtighed? Start med affaldskortlægning

Kompressedpicture1 (3)

Hvad stiller en virksomhed op, når den opdager, at produktionen af et nyt produkt skaber store mængder affald? Og hvordan kan de store mængder affald forvandles til nye materialer? I NIRAS har vi eksperter, der dagligt beskæftiger sig med netop det.

6. marts, 2023

I dag er det et lovkrav, at virksomheder og erhverv sorterer deres genanvendelige affald i minimum 10 fraktioner og opmærksomheden på miljøeffekterne af affald er voksende. Derfor er der i stigende grad brug for både affaldskendskab, nye logistiske løsninger og overblik over produktionskæden.  

”Affaldshåndtering er en kæmpe opgave i produktionsindustrien, fordi man er nødt til at se på hele produktionskæden,” forklarer Lena Holm Christiansen, der er seniorkonsulent i NIRAS’ afdeling for bæredygtighed, ressourcer & cirkulær økonomi og til dagligt arbejder som fagekspert på flere projekter indenfor affaldshåndtering.

Heldigvis oplever hun, at interessen for hendes faglighed er stigende hos virksomhederne:  

”Lige nu arbejder vi eksempelvis med en Life-Science virksomhed der har en ambition om at reducere miljøeffekten fra affald. Det betyder, at de både er interesserede i at forebygge affald og forbedre sortering og genanvendelse af det affald, der ikke kan undgås,” forklarer hun. 

De 10 affaldsfraktioner

 • Madaffald  
 • Glas 
 • Papir 
 • Pap 
 • Mad- & Drikkekartoner 
 • Farligt affald 
 • Tekstilaffald 
 • Plast 
 • Metal 
 • Restaffald 

At skabe overblik over affaldet 

Det hele starter med en såkaldt affaldskortlægning. Her skal analyser vise, hvor meget affald og af hvilken type, produktionen skaber, ligesom det undersøges, hvor i produktionen affaldet genereres og hvilke fraktioner der med fordel kan sorteres og genanvendes.

Kortlægningen er også et vigtigt led i at undersøge, hvordan virksomheden bedst muligt mindsker affaldsmængden:  

“Virksomhederne har som regel fine data for deres nuværende affaldshåndtering. Desværre bliver mængderne tit blandet sammen, så eksempelvis hård plast blandes på tværs af produktionen - og så mister man overblikket over, hvor de største mængder affald opstår,” forklarer Lena.  

Det betyder også, at virksomhederne i mange tilfælde får blandet forskellige plasttyper sammen og dermed reducerer muligheden for at opnå høj kvalitet i de genanvendte materialer. Det betyder at afsætningen af det blandede materiale giver omkostninger for virksomheden – omkostninger der ifølge Lena ofte kan reduceres eller vendes til indtægter:  

“Hvis man i stedet sorterer plastaffaldet i rene fraktioner, vil man ofte kunne få betaling for sit restprodukt og altså spare penge. Alt sammen fordi man har fået overblik over sin produktion,” fortæller hun. 

Det handler altså om at supplere virksomhedens eksisterende data, så der skabes et mere operationelt overblik over affaldsmængden. Det giver nemlig virksomheden mulighed for selv at forstå deres produktionskæde og se, hvor man med fordel kan sætte ind med ændringer af produkter, produktionsmetoder eller affaldssortering. 

”Vi udarbejder ofte en datamodel, som virksomheden selv kan arbejde videre med. Dermed får virksomheden mulighed for at opstille scenarier og analysere konsekvenserne af mulige ændringer,” forklarer Lena videre.  

Den øgede indsigt i affaldsdata giver også virksomhederne mulighed for at afsætte nogle fraktioner direkte til genanvendelsesvirksomheder, hvilket både kan give øget sporbarhed og bedre økonomi. 

Affaldskortlægning:  

 • Kortlægning af produktions-affald 
 • Overblik over muligheder for at forebygge affald 
 • Overblik over sorteringsmuligheder
 • Mulighed for at tjene penge på fraktionerne 
 • Mulighed for at projektere efter logistiske behov 
 • Mere bæredygtig produktionskæde  
 • Mulighed for at mindske Co2 udledning 

Logistiske løsninger 

En bæredygtig affaldshåndtering kræver, at der inkorporeres et stort og gennemtænkt logistisk arbejde. Det betyder, at Lena til dagligt arbejder tæt sammen med seniorkonsulent i supply chain og logistik hos NIRAS, Martin Rode. 

”Det er klart, at jo flere fraktioner affaldet bliver sorteret i, jo større bliver den logistiske opgave med at håndtere det,” forklarer Martin indledende.

Ifølge Martin bør affaldshåndtering derfor også være en stor del af projekteringen af nye produktionsbyggerier:  

“Affaldshåndtering skal tænkes ind i et produktionsbyggeri på lige fod med varemodtagelse og lager,” mener han. 

Det handler nemlig både om materialespild, der går ud over virksomhedens økonomi, ligesom det selvfølgelig handler om at mindske miljøaftryk. 

”Det er helt afgørende, at der bliver udtænkt løsninger for, hvordan virksomheden kan transportere, opbevare og afsætte deres affald,” fortæller han og fortsætter:  

”Hvis ikke der er gennemtænkte, logistiske løsninger med i ligningen, så strander de gode intentioner jo bare, fordi det eksempelvis ikke er muligt at håndtere et større antal fraktioner.”  

Ifølge Martin er der i øvrigt interessante muligheder for at spare på spildprodukterne i selve de logistiske løsninger: 

”Det kan være helt små ting, som at gøre op med forestillingen om, at man skal pakke affaldet ind i plastik for at transportere det væk – på den måde producerer man jo bare mere affald,” forklarer han. 

Lena og Martins tværfaglige samarbejde styrker dermed løsningerne for virksomheders affaldshåndtering, der både bliver mere bæredygtige og helstøbte.  

Løsningerne udarbejdes altid i tæt samarbejde med virksomheden selv, og rådgivningen strækker sig ofte ud til flere kollegaer og fagligheder internt i NIRAS.  

“Affaldshåndtering skal tænkes ind i et produktionsbyggeri på lige fod med varemodtagelse og lager”

Martin Rode

Vil du vide mere?

Martin Rode

Martin Rode

Seniorkonsulent

Kolding, Denmark

+45 4299 5389

Lena Holm Christensen

Lena Holm Christensen

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 6039 4419

Se også: