Strategisk Mobilitetsplanlægning Min

Bæredygtig mobilitetsplanlægning

I NIRAS arbejder vi med at fremme bæredygtig mobilitet, der understøtter et sundt hverdagsliv og tilgodeser klimavenlige transportløsninger.

NIRAS arbejder for en fremtid, hvor flere mennesker cykler, går og bruger den offentlige transport og hvor motorkøretøjer fylder mindre og en større del er eldrevne, og hvor parkeringen i byer tænkes mere smart til gavn for det gode byliv. Det er bæredygtig mobilitet.

Vi udarbejder mobilitetsstrategier i lokal, kommunal og regional skala. Når vi anskuer mobilitet ud fra et strategisk synspunkt, kigger vi på de helhedsmæssige sammenhænge i forhold til trafik, bystruktur og brugerbehov.

Derfor sørger vi også for at understøtte en bæredygtig mobilitet, hvor transport-tilbuddene er forskelligartede og fleksible.

Robuste mobilitetsløsninger

Igennem trafik- og mobilitetsplaner hjælper vi med at opbygge et stærkt mobilitetsnetværk, som er båret af løsninger, der svarer på udfordringer og potentialer med fokus på lokal forståelse og sociale aspekter.

Borgerinddragelse, interessentanalyser og kommunikation er en vigtig del af processen for at skabe bedre, mere varieret og mere sammenhængende mobilitet. 

Gennem dataindsamling, interessent inddragelse og forankringsprocesser arbejder vi med lokaltilpassede løsninger. 

 

Ydelser:

  • Mobilitetsplaner på lokal, kommunal og regional skala
  • Helhedsorienterede trafik og mobilitetsanalyser
  • Borgerinddragelse og interessentanalyser
  • Transit-orienteret byplanlægning (TOB)
  • Placemaking og partnerskaber
  • Design af knudepunkter for mobilitet
  • Smartcity analyser

Vil du vide mere?

Julie Majlund Buschardt

Julie Majlund Buschardt

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4256 8292

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Sofie Kirt Strandbygaard

Sofie Kirt Strandbygaard

Seniorkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2627 4013

Se også: