Projekt

Aalborg har fået Danmarks længste klimavej

Permeable Lar Road Water

Revolutionerende vejtype med ”perforeret” asfalt opsuger regn fra skybrud og sparer Aalborg store udgifter til nye større kloakker og vandopsamling.

7. marts, 2017
  • SDG: #9
  • Sektor: Vand, Infrastruktur
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aalborg Kommune

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark – det hører vi ofte. Eller gør det?

Aalborg Kommune har nemlig kunnet genindvi Lufthavnsvej i Nørresundby som såkaldt klimavej, og den løser problemerne relativt billigt. Genindvielsen var i september 2015.

Klimavejsbenævnelsen, der benyttes om de 1,7 km vej, er nemlig udtryk for en ny type anlægsteknik og materialevalg, som bygge- og anlægsudviklingsvirksomheden NCC’s vejafdeling, NCC Roads, har udviklet for at imødegå netop skybrudsproblematikken.

Der er tidligere etableret et par enkle mindre stykker vejforsøg bl.a. på lukkede villaveje i Odense, Billund og i Farsø med vejkonstruktionen, men de 14.000 kvadratmeter vejstrækning i Aalborg er langt det største og mest trafikerede stykke vej, som indtil i dag er etableret som klimavej i Danmark. Lufthavnsvej betjener Nørresundbys vestlige industriområde omkring Troldholm og Stenholm samt – i hvert fald bybusmæssigt – også den ekspanderende Aalborg Lufthavn.

Klimaændringer er blevet en del af virkeligheden i Aalborg Kommune. Kommunen har udarbejdet en ansvarlig klimapolitik, og med etableringen af den ny klimavej handler kommunen på sin klimapolitik.

"I det daglige mærker trafikanterne ingen forskel, bortset fra, at de ingen kloakdæksler støder på"

Vandet løber gennem asfalt

I det daglige mærker trafikanterne ingen forskel bortset fra, at de ingen kloakdæksler støder på, for der løber nemlig – i modsætning til i traditionelle veje - ingen kloakker under permavejen. Det skyldes, at den benyttede asfalt er en særlig ”perforeret” type, såkaldt permaasfalt.

Her kan regnvandet næsten uanset mængde løbe lige igennem, bl.a. fordi anlægget under asfalten, med bl.a. 40 cm DrænStabil, en særlig blanding med knuste skærver, er opbygget af en usædvanlig type bærelag. Et bærelag, der levner meget mere plads til opsamling af vand end sædvanligt. Faktisk op til 30 procent eller 300 liter pr. kubikmeter grus, hvori vandet fortsætter med at sive igennem. Selv ikke et skybrud med 120 mm regn på kort tid burde efterlade så meget som en pyt på vejbanen. På den nye Lufthavnsvej er der blandt andet anvendt 12.000 tons DrænStabil og 4500 tons asfalt.

Klimavej væsentligt billigere end traditionel vej

Det spændende bliver så blandt andet at opleve holdbarheden af asfaltbelægningen. Alle beregninger og tests viser, at den nye type vejkonstruktion ikke bliver meget dyrere på f.eks. 10 års sigt inklusiv vedligehold i forhold til de traditionelle typer. Dermed er klimaveje i virkeligheden væsentligt billigere og tillige langt mindre problematiske at etablere, fremfor hvis man bare var fortsat med den traditionelle type vej. Traditionelle veje skulle nemlig have været suppleret med nye, større og klimasikrede kloakker samt vandopsamlingsbassiner, som det oven i købet er svært til at finde plads til i dagens bybillede.

"Jeg er glad for, at Aalborg Kommune i et stærkt samspil med rådgivervirksomheden NIRAS og asfaltleverandøren NCC kan handle så visionært i det meget konkrete projekt, der jo er et eksempel på, at vi går fra viden til aktiv handling mod de ekstreme vejrhændelser og kraftige regnskyl, som vi prøver at beskytte os imod."

- Hans Henrik Henriksen, Rådmand for Aalborgs By- og Landskabsforvaltning

Vil du vide mere?

Jesper Zygmunt Christensen

Jesper Zygmunt Christensen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2948 3357

Se også: