Projekt

Forvandlede Israels Plads til et sammenhængende byrum

Locals At Israels Square Sitting On Bench

NIRAS deltog i hele processen med at forny Danmarks største plads i København.

22. maj, 2017
 • Sektor: Infrastruktur
 • Lande: Danmark
 • Klient: Københavns Kommune
 • Tid: 2007-2014
 • Projektets partnere: Sweco Architects (hovedrådgiver og landskabsarkitekt)
 • Arkitekt: COBE

Til glæde for Københavns borgere deltog NIRAS på alle ingeniørdiscipliner i den fulde proces med at forvandle Israels Plads til et sammenhængende byrum.

Målet var at forbinde Torvehallerne, plads og parkanlæg i et tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om, hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.

Københavns Kommune ønskede at eksponere pladsens historiske potentiale, understøtte pladsens mangeartede funktioner og daglige liv og skabe en markant, enkel og elegant pladsdannelse, der afsøger nye veje og standarder for byarkitektur og bidrager til at profilere København som metropol.

Projektforløb

NIRAS var som ingeniørrådgiver med fra den første streg blev tegnet i idekonkurrencen til:

 • udviklings- og programmeringsfasen
 • dispositionsforslag
 • projektforslag
 • hovedprojekt
 • udførelse
 • afslutning

Ingeniørtekniske udfordringer

Projektet bød på flere ingeniørtekniske udfordringer:

 • Samspillet mellem plads og H.C. Ørstedsparken. Pladsen blev bygget omkring flere store, fredede træer, som man ikke måtte beskadige 
 • Pladsen blev bygget oven på en parkeringskælder, som kun tålte en vis belastning, og som medførte begrænset plads til f.eks. afvandingsledninger. Desuden skulle adgangen til parkeringskælderen være åben under hele udførelsen
 • Der foregik på samme tid byggerier på Nørreport Station, hvilket krævede ekstra fokus på at planlægge logistik under udførelsen
 • Zahles Skole ligger inden for projektområdet, og der var skoletrafik gennem området. Skolegården er en del af selve pladsen

NIRAS gennemførte også en revision af tilgængelighed og trafiksikkerhed i dispositionsforslaget.

Pladsen blev indviet i 2014.

Vil du vide mere?

Torben Henneberg Sørensen

Torben Henneberg Sørensen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2148 6198

Se også