07 Process Packaging

Proces og emballage

NIRAS designer og leverer komplekse procesanlæg inden for alle brancher i fødevaresektoren ud fra et holistisk perspektiv.

Effektivitet, kvalitet og hygiejne er centrale aspekter i ethvert procesanlæg i fødevareindustrien. På baggrund af mange års erfaring og et holistisk perspektiv, designer og leverer NIRAS komplekse procesanlæg inden for alle brancher i fødevaresektoren; fra fisk, kød, fjerkræ og mejeriprodukter til brød, plantebaserede fødevarer, ingredienser, øl og andre drikkevarer.

Uanset om kunden ønsker et effektivt procesflow i nye produktionsanlæg eller ønsker at optimere eller udvide produktionen i et allerede eksisterende anlæg, så har NIRAS kompetencerne og den tekniske ekspertise til at udtænke og levere de mest optimale løsninger.

Bred vifte af ydelser

Vores eksperter dækker alle områder inden for fødevareteknologi og tilbyder komplette løsninger, der omfatter alt fra køleanlæg til design af rørsystemer, ventillayout og anlægslayout, så vel som placering af tanke og pumper.

NIRAS designer ventilations- og forsyningsanlæg, som imødekommer kundens specifikke krav og standarder, og sørger samtidig for en optimal sammenkobling med eksisterende forsyninger.

Derudover sikrer avancerede forsynings- og automatiseringsanlæg en høj effektivitet og en stabil produktion. Med en strategisk tilgang til specifikke forsyninger, såsom vand (f.eks. vand til injektion (WFI) og demineraliseret vand (PW)), damp, trykluft, og nitrogen, sikrer NIRAS en problemfri integration og inkorporering af bæredygtige og energieffektive løsninger.

Fødevaresikkerhed og energieffektivitet

Ud over at sikre et optimalt procesflow tilbyder NIRAS også industriførende hygiejneløsninger. Særligt anlæg, såsom køle- og procesventilationsanlæg, bliver ofte negligeret som risikoområde, når det kommer til hygiejnestandarder og det kan resultere i store udfordringer på den lange bane.

Resultatet er ofte underdimensionerede køle- og procesventilationsanlæg, der ikke kan holde produktionen så kold, som den skal være, og dette kan i sidste ende udgøre en trussel mod produktionsflow og produktsikkerheden.

NIRAS forbedrer fødevaresikkerheden og effektiviteten med tydeligt definerede hygiejnezoner og optimerede flows, som ikke kun øger fødevaresikkerheden, men også giver øget produktion og profit.

Derudover sikrer NIRAS’ ekspertise inden for køleanlæg en energioptimal temperaturregulering og indarbejdelse af ressourcesparende indsatser, såsom garanti for det lavest mulige dryptab.

Øget kapacitet med emballageløsninger

Ved at prioritere emballage- og end-of-line-løsninger vil det være muligt at forøge kapaciteten på kundens pakkelinjer i væsentlig grad. NIRAS skræddersyr designet til pakkelinjer ud fra kundens specifikationer fra start til slut samtidig med, at ambitionerne for fremtiden tages i betragtning.

NIRAS’ ingeniører og projektledere holder kontakten med leverandørerne og overvåger hele processen fra Factory Acceptance Test (FAT), opbygning, ibrugtagning, opstart og indtil den nye linje lever op til kundens specifikationer og er i fuld drift.

Sikring af anvendelighed

En godt kendskab til kundernes behov og langsigtede ambitioner er fundamentet for NIRAS’ arbejde med proces- og emballageydelser. Det giver os mulighed for at lave skræddersyede løsninger, der tilgodeser kundernes strategier og faciliterer fremtidig vækst og tilpasningsevne.

Vores services inkluderer:

  • Procesteknologi
  • Rør- & tankdesign
  • Køleanlæg
  • Industrielle forsyninger og VVS-installationer
  • Energioptimering
  • Design og optimering af emballageanlæg
  • Procesautomatisering

Vil du vide mere?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: