10 Logistics Warehoueselagerstyring

Logistik og lagerhuse

Logistik og lagerdesign er afgørende for at sikre stabilitet i produktionen og facilitere fremtidig vækst. Der er dog mange fødevarevirksomheder, som er udfordrede på dette punkt.

I NIRAS udfører vi logistik- og lagerprojekter i alle påkrævede faser. Vi rådgiver om optimering af logistiske og lagermæssige løsninger inden for alle områder af fødevareindustrien.

På den måde hjælper NIRAS kunden med at forbedre produktiviteten og derved styrke kundens  konkurrencefordele.

Verdensførende ekspertise i logistiske udfordringer

Den stigende kompleksitet i fødevareindustriens produktionsanlæg betyder, at logistikfeltet i de seneste år er blevet mere og mere komplekst med flere og længere forsyningskæder. Hvis logistikken ikke administreres korrekt, vil det føre til flaskehalse samt dårlig udnyttelse af aktiver og dyre forsinkelser.

NIRAS har mange års erfaring og ekspertise i at overvinde sådanne udfordringer. Vores eksperter kan finde en løsning, hvad enten det drejer sig om optimering af vare-flow, design af den mest optimale greenfield indretning eller om, hvordan trekanten mellem optimale processer, understøttende IT og organisationen kan optimeres, eller om manglende lagerkapacitet skal undersøges.

Alle aspekter af rådgivning inden for logistik og lagerdesign

NIRAS kan rådgive om alle aspekter inden for logistik og lagerdesign; fra koncept, overordnet planlægning og logistik i forbindelse med grunden til optimering af intern logistik understøttet af automatisering og design af fordelingsnetværk.

Vi udfører grundige logistikundersøgelser på fødevarevirksomheder og laver detaljerede vurderinger, der omfatter alt fra emballage, nødvendigt personale og automatiseringsniveau til brandsikkerhed, energi- og tidseffektivitet, mv.

Digitale logistikløsninger  

På grundlag af analyserne arbejder NIRAS’ arkitekter og ingeniører tæt sammen med at designe lagre, således at de bliver logistisk effektive, klimavenlige og tager hensyn til omgivelserne på den bedst mulige måde.

Som del af NIRAS’ logistik- og lagerydelser inkluderer vi også digitale simuleringsmodeller, som f.eks.  Digital Twin, for at give et samlet billede af mulige udfordringer før de opstår. På den måde kan NIRAS’ logistikeksperter hjælpe kunden med at øge produktiviteten og derved spare tid og penge.

Vore logistik- & lagerydelser omfatter:

  • Optimering af forsyningskæder fra leverandør til slutkunde
  • Lagerlayout, design, optimering, automatisering og udbud
  • Digital Twin/begivenhedssimulering
  • Optimering af vareflow, processer og understøttende IT
  • Masterplan
  • Optimal greenfield- og lagerdesign

Vil du vide mere?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Jonas B. Borrit

Jonas B. Borrit

Forretningschef

Allerød, Denmark

+45 2938 2476

Se også: