04 Tendering Commissioning Brewery Tooel 4

Udbud og idriftsættelse

NIRAS tilbyder rådgivningsydelser inden for udbud og idriftsættelse til fødevarevirksomheder i hele verden. Hvad enten kunden planlægger et greenfield projekt, en større udbygning af nuværende anlæg eller flytning af et anlæg, så kan vores eksperter hjælpe kunden med at tage de rigtige beslutninger.

Udbudsprocesser

Udbudsprocesser kan være meget komplekse og tidskrævende, men de er også meget fordelagtige for et projekt, hvis det håndteres af NIRAS’ eksperter. Når man vælger de rigtige udbudsprocesser, udført af NIRAS’ erfarne eksperter, så kan der spares mange penge og de mest egnede entreprenører til projektet kan blive fundet.

Det mest vigtige er dog, at kunden sammen med entreprenørerne kan tage informerede og detaljerede beslutninger om projektet på grundlag af udbudsprocessen. Når entreprenørerne er nøje udvalgt, så elimineres risikoen for budgeteskalering, hvilket medfører mere sikkerhed og stabilitet i projektet.

Desværre ses det af og til, at fødevarevirksomheder accepterer billigere tilbud, som ikke lever fuldstændigt op til projekts kompleksitet, simpelthen fordi de ved første øjekast ser ud til at være mere fordelagtige end de dyrere tilbud fra erfarne entreprenører, der før har vist gode resultater inden for lignende projekter. Dette betyder, at umiddelbart billigere udbudsløsninger kan blive både dyrere og mere tidskrævende end tilbud baseret på solid ekspertise.

CAPEX-metode

NIRAS’ CAPEX-metode og -værktøjer guider kunden sikkert igennem alle faser af projektet og sikrer en problemfri og omkostningseffektiv udførelse fra masterplan til design, udbud og kontraktindgåelse, og til test og indkøring.

Vi assisterer vores kunder i udbudsprocessen for at sikre, at de får den bedste løsning til de mest konkurrencedygtige priser. Eksperterne, der styrer udbudsprocessen, har de nødvendige kompetencer til at kunne implementere kundens projekt på den mest omkostningseffektive måde, hvor alle krav opfyldes, og dermed får virksomheden den maksimale værdi for pengene.

NIRAS arbejder jævnligt med førende globale entreprenører i fødevareindustrien og har fuld forståelse for de ofte komplekse detaljer bag tilbuddene.

Når NIRAS håndterer udbudsprocesser tager vi altid entreprenørernes seneste arbejde og historik samt deres medarbejdere og attitude over for projektet med i overvejelserne.

Idriftsættelse i fødevareprojekter

Idriftsættelse er en vigtig del af bygge- og renoveringsprojekter. På grund af NIRAS’ holistiske tilgang til fødevareprojekter sørger vores specialister for at tage alle faser i idriftsættelsesprocessen i betragtning. Vores idriftsættelseseksperter er meget dygtige projektledere, som sørger for, at alle processer i kundens projekt er strømlinet så arbejdsprocesserne og effektiviteten optimeres.

NIRAS’ specialister tager sig af alle aspekter i forbindelse med idriftsættelse, såsom budgetkontrol, medarbejderressourcer og entreprenørplanlægning, og dertil sørger de for, at alle lovgivningsmæssige krav bliver opfyldt.

Vi sørger også for at koordinere og arrangere arbejds- og kommunikationsprocesserne mellem virksomhedsejere, CEOs, arkitekter, projektledere, ingeniører, udviklere, designere og entreprenører.   

Hvad enten det drejer sig om installation af et helt nyt anlæg eller en optimering af et eksisterende procesanlæg, så er det nødvendigt at være sikker på, at de beregnede specifikationer er testede og gennemprøvede. Dette er også tilfældet, hvis der opstår ændringer i processen, for eksempel brug af råvarer.

NIRAS’ idriftsættelsesydelser kan også bruges i delprojekter, for eksempel ved validering af rengøring af installationer (CIP validering), test af tankopsætning, test af produktkvalitet eller andre problemstillinger i projektet.

Derudover skal fødevarevirksomheder overholde en række lokale, regionale og globale love, standarder og retningslinjer, som for eksempel EHEDG, ISO, samt sikkerhedskrav (HACCP og HAZOP) og i den forbindelse er NIRAS’ eksperters kompetencer inden for fødevareteknologi, procesteknologi og ingeniørrådgivning også inkluderet i vores idriftsættelsesydelser.

Vi kan hjælpe kunden med:

  • Greenfield, etablering af nye faciliteter
  • Brownfield, opgradering af eksisterende faciliteter
  • Flytning af produktion – overgangsplanlægning
  • Udbud og opfølgning
  • Projektydelser, EPC, EPCM
  • Administration af byggepladsen inkl. Sundhed og Sikkerhed
  • Varetagelse af kontakter
  • Totalentrepriser

Vil du vide mere?

Olav Vind Larsen

Olav Vind Larsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2268 5590

Se også: