Projekt

Renovering af fredet københavnerskole

Skolen Ved Sundet

Den fredede københavnerskole, Skolen ved Sundet, gennemgik fra 2020 til 2022 en helhedsrenovering, der forbedrede skolens indeklima og klimatilpasning. I forlængelse af skolen ligger Friluftsskolen, hvis renovering i forbindelse med projektet i 2023 vandt en europæisk pris for kulturarv, den såkaldte Nostra.

20. maj, 2020
  • SDG: #3, #4
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Københavns Kommune

Den fredede københavnerskole, Skolen ved Sundet, gennemgik fra 2020 til 2022 en helhedsrenovering, der forbedrede skolens indeklima og klimatilpasning. I forlængelse af skolen ligger Friluftsskolen, hvis renovering i forbindelse med projektet i 2023 vandt en europæisk pris for kulturarv, den såkaldte Nostra.

Den ikoniske skole, Skolen ved Sundet, på Amager i København blev bygget tilbage i 1939 og er et hovedværk inden for funktionalismens skolebyggeri i Danmark.

I 2020 begyndte en helhedsrenovering af skolen, der led under dårligt indeklima og trækproblemer. Restaureringen foregik over flere etaper af dens i alt 9.800 m2 areal og stod færdig i 2022. 

Skolen består af en folkeskole og en specialskole, kaldet Friluftsskolen, der primært huser motorisk handicappede børn. Da bygningerne er fredet, skulle der indtænkes en gennemtænkt løsning, der tog højde for netop de forhold.

Det lykkedes i en sådan grad, at restaureringen af Friluftsskolen i 2023 blev hædret med den fornemme pris Nostra, der uddeles til kulturarvsprojekter i Europa. Projektet blev anerkendt for dets forbilledlige eksempel på, hvordan arkitektur kan bidrage til både sundhed og velvære.

Bevarer fortidens bygningskvaliteter

Arbejdet med fredede bygninger kompliceres af alskens hensyn, som ikke er til stede i bygninger uden samme status. Al arbejde skal tage højde for, at fortidens bygningskvaliteter skal bevares i så høj grad som muligt.

I første idefase afklares derfor tekniske forhold, herunder mulige initiativer for renovering af klimaskærm og ventilationsløsninger i klasselokalerne, der i dag ventileres naturligt med oplukkelige vinduer og aftrækskanaler.

Hele skolen har status af at være et fredet bygningsværk af særlig høj arkitektonisk værdi. Skolen er tegnet af den anerkendte, danske arkitekt Kaj Gottlob i 1938, hvor den blev skabt med det specifikke formål at forhindre udviklingen af tuberkulose hos børn. I 1990 blev bygningen fredet som 1. klasses bygning af Slots-og Kulturstyrelsen.

Restaureringen af Friluftskolen har blandt andet betydet, at alle tekniske installationer er blevet opgraderet, ligesom det har været helt afgørende at sørge for et godt indeklima i bygningen.

Ligesådan har projektet arbejdet indgående med at forbedre forhold omkring belysning og akustik. Hele arbejdet er udført med største respekt for den fredede bygning og de begrænsninger og udfordringer, dette har medført.

Læs mere: Skolebyggeri: Er du stolt nok af din gamle skole?

Kunde: Københavns Kommune

NIRAS' opgaver: Rådgivning indenfor alle ingeniørdiscipliner; bl.a. arbejdsmiljøkoordinering, fredningsrådgivning, brand, miljøscreening, skybrudssikring, energi og indeklima. Desuden rådgivning gennem alle faser, fra idéoplæg til tilsyn og aflevering af projektet.

Totalrådgiver: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter i samarbejde med Varmings Tegnestue og GBH Landskabsarkitekter.

Vil du vide mere?

Mads H. Jørgensen

Mads H. Jørgensen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2680 3172

Læs også: