Projekt

Topsoe bygger kæmpefabrik til produktion af elektrolysekomponenter

Topsoe 2 (003)

NIRAS har vundet opgaven som bygherrerådgiver på byggeriet af teknologikoncernen Topsoes nye elektrolysefabrik. Fabrikken skal producere komponenter til de mange kommende PtX-anlæg.

20. februar, 2023
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

Topsoe er i gang med at bygge en ny fabrik i Herning, som skal bane vejen for verdens største og mest avancerede elektrolyseanlæg i industriel skala. For at kunne accelerere udviklingen og følge opskriften for Power-to-X vil Topsoe gerne kunne levere ’køkkengrejet’.

Det er formålet med den gigantiske, nye fabrik, som skal producere elektrolysekomponenter.

Fabrikken på 23.000 m2 kommer til at producere elektrolysekomponenter, som bruges til at producere CO2-frit brint-brændsel - et milliardprojekt, hvor NIRAS som bygherrerådgiver er valgt som Topsoes højre hånd, der skal føre dem trygt gennem byggeriet fra start til slut.  

”Vores opgave bliver fra byggestart til fabrikken slår porten op om to år at styre, koordinere og tilpasse byggeriet, så det passer til Topsoes procesanlæg,” siger projektchef Hans Skov fra NIRAS.

Vigtig ingrediens

Grøn omstilling kalder på grøn brint, som man fremstiller ved hjælp af elektrolyse. Her spalter man vand i ilt og brint ved hjælp af vedvarende energi fra sol og vind. Brinten er en afgørende ingrediens i opskriften på Power-to-X.

Topsoe trykker på knappen i Herning
Topsoes vision er et elektrolyseanlæg i industriel skala med en produktionskapacitet på 500 MW og med mulighed for at udvide til 5 GW. Første aftale med aftagere af den producerede brint er også på plads, oplyser Topsoe.

Satsningen ventes at koste Topsoe mere end to milliarder kroner, og Topsoes adm. direktør Roeland Baan peger på, at fabrikken er den første fabrik af sin slags i verden og den største enkeltinvestering i grøn klimateknologi nogensinde for Topsoe.

Den nye fabrik forventes at være operationel i 2025. Byggeriet gik i gang i slutningen af 2022 og er planlagt at stå færdigt sidst på året 2023. Virksomheden har i forvejen en stor katalysatorfabrik i Frederikssund.

Grøn omstilling kalder på specialistviden

Industrikunder kræver skræddersyede bygninger og har oftest meget stor fokus på at minimere miljøbelastningen. "Vi blev valgt til opgaven, da vi både har stor erfaring inden for bygherrerådgivning for industrisegmentet samtidig med, at vi kan tilbyde nogle af landets absolut bedste rådgivere inden for proces- og forsyningsinstallationer,” siger Mads Søndergaard, koncerndirektør for byggeri i NIRAS.

Dele af udstyret er stadig under udvikling

NIRAS’ opgave er opdelt i to faser. For det første at være Topsoes bygherrerepræsentant på projektet i Herning og for det andet at planlægge og koordinere alle bygherreleverancer, dvs. alt procesudstyret. Endvidere er NIRAS involveret i at granske, projektere og koordinere forsyningsinstallationer til procesudstyret.

Af særligt spændende ingeniørtekniske udfordringer peger Hans Skov på projektering af forsyningsinstallationer, som man skal koordinere med procesudstyret.

”Udfordringer ligger i, at dele af udstyret stadig er under udvikling, og byggeriet er allerede i fuld gang. Der vil derfor komme en stor mængde af tilpasninger og ændringer, som vi skal håndtere sideløbende med, at fabriksanlægget opføres. Bygge- og installationstekniske løsninger skal være fleksible, da vi forventer en løbende videreudvikling af de forskellige procesanlæg,” siger Hans Skov og fortsætter:

”Det løser vi i samarbejde med øvrige rådgivere b.la. Aqvila, som er bygningsbygherrerådgiver, og C.C. Contractor, der er entreprenører på projektet, samt ved at inddrage NIRAS’ specialkompetencer. Opgavens karakter ændrer sig løbende igennem de forskellige faser, og i kraft af vores store vidensbank har vi mulighed for at inddrage mange forskellige kompetencer alt efter projektets behov,” siger Hans Skov.

Vil du vide mere?

Hans Skov

Hans Skov

Projektchef

Aarhus, Denmark

+45 6011 4252

Se også: