Grundvand

Lawn sprinkler

Bæredygtighed er nøgleordet, når NIRAS’ fageksperter rådgiver om grundvand.

NIRAS har flere end 30 specialister fordelt over hele landet, som rådgiver forsyningsselskaber, kommuner, regioner og private virksomheder om grundvandshåndtering. Vi er geologer, ingeniører, agronomer, forstkandidater og naturgeografer af baggrund. Vi er passionerede og arbejder på tværs for at finde de helhedsorienterede og bæredygtige løsninger.

Vores rådgivning kommer hele vejen rundt. Vi arbejder med grundvandet som energikilde, ved klimatilpasning og i byggeprojekter. Vi regner på, hvordan grundvandet strømmer. Vi indsamler data og knuser tal, så komplekse sammenhænge bliver overskuelige. Vi kortlægger grundvandsmagasiner, implementerer grundvandsbeskyttelse og arbejder for en bæredygtig indvinding af drikkevandet.

Med NIRAS som rådgiver bliver grundvandet altid tænkt ind i det samlede vandkredsløb – målsætningen er fælles løsninger til gavn for både kunde, lodsejer og miljøet.

Værktøj til Grundvand

Læs om BEST, som er et værktøj til beslutningsstøtte for fagfolk i kommunerne, som arbejder med grundvand, vandløb og natur. Mere end en tredjedel af de danske kommuner bruger allerede BEST.