Best Landingpage Billede2 (1)

BEST - beslutningsstøtte til vandforvaltningen

BEST Vandløb & Natur er et digitalt værktøj til grundvand, vandløb og natur, der effektiviserer den kommunale sagsbehandling.

BEST er et værktøj til beslutningsstøtte for fagfolk i kommunerne, som arbejder med grundvand, vandløb og natur. Det brugervenlige system effektiviserer den kommunale sagsbehandling og gør det ellers avancerede simpelt.

Mere end en tredjedel af landets kommuner bruger allerede BEST, når de skal træffe væsentlige beslutninger om grundvandsressourcen. Det er der gode grunde til. BEST tilbyder nemlig et unikt overblik, optimal udnyttelse af data og mulighed for enkle og tidsbesparende hydrologiske beregninger på akkumuleret effekt.

BEST Vandløb & Natur 3.0

Den nyeste version, BEST VN 3.0, støtter op om den individuelle vurdering blandt andet ved at levere en række biologisk- og fysisk funderende støtteparametre for både den delstrækning og det opland, der analyseres. De biologiske data, der indsamles, afspejler netop typisk situationen på en strækning i stedet for situationen på et opland.

Fordelene ved den nye version af kommunernes fortrukne værktøj til beslutningerne om grundvandsressourcerne er, at BEST VN 3.0 samler tilgængelige data på én platform og kvalificerer deres grad af væsentlighed i forhold til påvirkning fra direkte effekter, afledte effekter og tager også højde for de indirekte effekter. I BEST VN 3.0 er data sorteret efter kvalitet for at kunne udgøre et anvendeligt og effektivt støtteværktøj for sagsbehandleren.

Med BEST 3.0 sikres optimering af tid og ressourcer og eliminering af fejl i såvel den daglige sagsbehandling som fremtidens vandforvaltning.

BEST VN 3.0

Læs mere om fordelene ved kommunernes foretrukne værktøj til beslutninger om grundvandsressourcen.

Derfor skal du vælge BEST VN 3.0:

  • Hjælper med at transformere beregningsresultater til konsekvensvurderinger
  • Samler data og faglighed
  • Hurtig sagsbehandling i detaljen og et bedre fundament til den faglige vurdering, som samlet set sikrer bæredygtighed i fremtidens forvaltning af vandløb
  • Screening foregår såvel på store som mindre vandløb
  • Effektiv, gennemsigtig og ensartet sagsbehandling på tværs af forvaltning, kommunegrænse og tid
  • Flere relevante data (geologi, hydrologi og biologi) gøres tilgængelige og sættes i samspil ved screeningerne. Det giver en bredere bundklang for sagsbehandlerens uundværlige faglige vurdering.

Brug for support?

Vi hjælper dig hele vejen rundt, så du altid holder åbent i din forretning.

Vil du vide mere?

Morten Westergaard

Morten Westergaard

Afdelingschef

Aalborg, Denmark

+45 9630 6427

Anni Offersgaard

Anni Offersgaard

Sales & Market Director

Aarhus, Denmark

+45 4299 0309

Se også: