Miljøfarlige stoffer i indeklima

Man screening for environmentally harmful substances on a building ground. Thomas Laybourn (TLA)

Problemer med asbest, PCB, radon, fugt og skimmel kan løses.

Vi bistår med screening, identifikation, måling, risikovurdering og udbedring af problemer med sundhedsskadelige stoffer i indeklimaet. Asbest, PCB, radon, fugt og skimmel giver stadigvæk problemer mange steder.

Vi hjælper med hele paletten inden for måling, identifikation og bekæmpelse af sundhedsskadelige stoffer. Vi typebestemmer fx skimmelsvampe og kommer med forslag til udbedring ved alle slags problemer. Vi prissætter løsningen, projekterer, byggestyrer – og fører tilsyn.

Måske er der brug for en bygningsteknisk gennemgang eller en risikovurdering af byggeaffald eller forurenede grunde? Det kan være omkostningsfyldt, men det behøver langt fra altid at blive så dyrt.