Projekt

Radon er farligt for din sundhed

Girl Playing With A Dollhouse Ns 01546

Mange udsættes i dag for radon. En gasart, der kan forårsage lungekræft. Radon er hvert år skyld i 300 dødsfald, men mange er alligevel ikke sikret imod den farlige gas.

12. juli, 2021
  • Sektorer: Miljø, Byggeri

NIRAS rådgav en familie, som ville tjekke, om de var beskyttet imod den farlige gasform. Der blev lavet et eftersyn på familiens nybyggede hus, og det viste sig, at huset ikke var sikret imod radon. Det skyldes, at huset er placeret i et område med meget radon i jorden. Det kunne få store konsekvenser for familiens sundhed, hvis de skulle bo i huset. 

Ifølge lovgivningen skal alle nye huse radonsikres, men mange huse bygges i dag uden radonsikring enten på grund af fejl, manglende viden eller byggesjusk.

Radon kan fjernes fra dit hus

Radon er naturligt i vores undergrund, og det kan trænge ind i boligen og ødelægge indeklimaet, hvis ikke huset radonsikres. Indeklimaet kan være sundhedsfarligt, hvis radon får lov at trænge ind.

NIRAS rådgav i dette tilfælde husejeren til, at der blev lagt et drænsystem ind under huset. Drænet har den funktion, at det skaber et undertryk, der suger radonen væk, så det ikke presses op i huset.

Mange forskellige forhold i det enkelte hus afgør, hvad der er den bedste løsning. Nogen gange kan man løse problemet ved at tætne omkring de rør, der går gennem gulvet. Radon trænger nemlig ind gennem utætheder. Andre gange er tætning omkring rør ikke nok, og så kan drænsystemer være løsningen.

Radon er en medvirkende årsag til ni procent af alle lungekræfttilfælde.

Radonsikringen skal ske tidligere

Drænet er en kompliceret løsning, som kunne være undgået, hvis radonsikringen var blevet lavet, mens huset blev opført.

Det er nemmere at radonsikre et hus, mens det bliver opført end efter. NIRAS rådgiver både om, hvordan man bygger et nyt hus, som er radonsikret, men også hvordan eksisterende huse bliver sikret imod radon.

Den optimale løsning for familien havde været, at der var blevet lagt ”radon-pap” på kantisoleringen i huset, da det blev opført. Radon kan naturligvis ikke trænge igennem betonfundamentet i et hus, men det kan trænge ind ved kantisoleringen, som sidder der, hvor fundamentet og væggene mødes.

Det er kompliceret at lægge radon-pap ind i et eksisterende hus, men det er meget enkelt og meget billigt at gøre, mens huset bliver bygget.

Manglende radonsikring kan have alvorlige konsekvenser

Det fik store konsekvenser for familien, at huset ikke var radonsikret. De var tvunget til at ændre flere ting i deres nye hjem og betale for rådgivning om, hvordan huset blev radonsikret. Det er et krav i bygningsreglementet, at et hus skal radonsikres, men det overholdes ikke altid af bygherrerne. Det er bygherrens ansvar, at et hus er radonsikret, men ofte vil husejeren også stå med en regning.

Radon slår flere ihjel, end der bliver dræbt i trafikken, og radon er en medvirkende årsag til ni procent af alle lungekræfttilfælde. Radon kan derfor have alvorlige konsekvenser for den enkelte familie og samfundets sundhed.

NIRAS kortlægger radonniveauet

Alle kommuner har pligt til at sikre godt indeklima i de kommunale bygninger.

NIRAS kan hjælpe med at kortlægge radonniveauet og udbedre, hvor radonindholdet er for højt.

NIRAS giver gratis radon-rådgivning 

Hvis du har fundet for høje niveauer af radon i dit hjem, kan du selv hjælpe med at nedsætte niveauet.

Her er et par hurtigt tips til hvordan:

  • Fugt på vinduerne - du bør lufte mere ud.
  • Lugt af kloak - du skal måske udskifte eller fjerne gamle vandlåse.
  • Hul langs rør i gulvet til fx gulvvarme - du kan fuge langs rørene. 
  • Hus med krybekælder - lav undertryk med ventilator i kælderrummet.
  • Hus med kælder - skab bedre ventilation i kælderen. 

Ring til Mette Neerup Jeppesen og hør om andre vigtige ting, du skal kigge efter, og hvad du kan gøre for at løse problemet.

Kontakt

Mette Neerup Jeppesen

Mette Neerup Jeppesen

Afdelingsleder

Aarhus, Denmark

+45 8732 3250

Flere løsninger inden for samme sektor