Projekt

Radon i hjemmet: Den usynlige fjende fra kælderen

Legende Piger (1)

Mange private husejere er de seneste år blevet meget opmærksomme på radon i deres boliger. Horsens Kommune tager også deres ansvar for et godt indeklima i de offentlige bygninger alvorligt og lavede i 2018 en stor radonundersøgelse i samarbejde med NIRAS.

5. november, 2019
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Danmark

Hvis man skal lave den mest optimale radonmåling i en bygning, skal man igang, når vinteren står for døren, forklarer Mette Neerup, afdelingsleder i NIRAS. Radon er en radioaktiv gas, der øger risikoen for lungekræft. Du kan hverken smage, lugte, føle eller se radon.

Gassen kommer fra undergrunden og er over alt, men den kan især snige sig ind i boliger og bygninger, som ikke er helt tætte. Det kan fx være ved en gammel vandlås, en rist eller andre utætheder mod jorden. Det er ikke kun, hvis du har kælder, at du skal bekymre dig om radon. Gassen kan bevæge sig fra kælder til stueplan men spreder sig oftest kun i mindre grad til de øvre etager.

Om vinteren er radon-niveauerne højest indendørs, da vi lufter mindre ud og har det varmere inde end ude. Varm luft stiger op og danner undertryk i huset. Undertrykket kan være med til at ”suge” Radon-gassen ind. Det er derfor nu, at man skal måle for radon.

Radon tjek på offentlige bygninger i Horsens Kommune

Ifølge dansk lovgivning er kommunerne forpligtet til at sikre et godt indeklima. Derfor kontaktede Horsens Kommune NIRAS med ønsket om af få lavet en undersøgelse af radon-niveauet i de offentlige bygninger.

Kort om radon

Radon er et grundstof med atomnummer 86 og symbol Rn i det periodiske system. Radon, der dannes fra radiums henfald, er en farveløs, naturligt forekommende ædelgas. Den er en af de tungeste stoffer, der under normale forhold er gasformig, og øger risikoen for lungekræft.

Sådan kan du sænke
radon-niveauet:

  • Radonspærrer indbygget under gulvet ved opførelsen
  • Tætning af revner og sprækker mod undergrunden
  • Bedre ventilation med små udluftningskanaler, manuel udluftning mv.
  • Installation af mekanisk ventilationssystem
  • Lave undertryk under gulvet der holder radon ude

Bygningerne blev gennemgået for at spotte evt. utætheder. Herefter blev radonniveauet målt over tre måneder. Et laboratorie lavede afslutningsvis en samlet analyse på resultaterne.

”Strategien i Horsens, hvor de mest udsatte ejendomme undersøges først, har været rigtig fornuftig. Hvis der viser sig at være høje indhold radon i de undersøgte ejendomme, sikres bygningerne mod radonindtrængning. Det er en rigtig god måde at få godt indeklima for pengene,” fortæller Mette Neerup om radon-undersøgelserne.

Resultat, opfølgende kursus og forbedringer

Da undersøgelsen var færdig, fik kommunen anbefalinger til hver enkelt sted, der var målt. Nogle steder var der behov for radonbegrænsende tiltag, andre steder krævede nye målinger og endeligt var de fleste steder heldigvis i fineste orden.

Undersøgelserne blev fulgt op af et kursus for kommunens medarbejdere, der arbejder med bygningsdrift og byggeri. Her fik de forelagt resultaterne, og man gennemgik konkrete eksempler fra kommunens bygninger. Energiteknolog Charlotte Høitbjerg Davidsen fra Horsens Kommune fortæller:

”Det har været vigtigt for Horsens Kommune, at vi i forbindelse med udførelsen af radonscreeningen samtidig også får tillært os mere viden om radon, og hvordan det opfører sig, således at vi fremover bedre kan sikre vores bygninger mod eventuel radonindtrængning.

NIRAS Skræddersyr altid
den enkelte løsning

Når vi laver radonundersøgelser er der flere måder at gribe undersøgelserne an på. Nogen ønsker kun en kort skematisk rapportering og andre ønsker specifikke rapporter med anbefalinger.Vi laver den bedste løsning til hver enkelt kunde.

Vil du vide mere?

Mette Neerup Jeppesen

Mette Neerup Jeppesen

Afdelingschef

Aarhus, Denmark

+45 2171 2342

Se også