Projekt

PCB-fri skole med forbedret indeklima

A Bningen Af A Rby Skole Klassevaerelse Edit

Da Årby Skole testede indeklimaet i 2015, var niveauet af miljøgiften PCB markant højere end Sundhedsministeriets aktionsværdier. Efter seks måneders arbejde er PCB-niveauet i dag langt under den nationale aktionsværdi, og samtidig har skolen fået bedre atmosfære og akustik.

29. januar, 2018
  • SDG: #3, #12
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

Åbningen af et nyt olieraffinaderi i 1960’erne øgede antallet af skoleelever i Kalundborg drastisk. Derfor fordoblede Kalundborg-skolen Årby Skole i 1967 sit areal med en afdeling bygget af betonelementer.

Tilbygningen kunne kort efter åbne, og elever fyldte dens lokaler i et halvt århundrede. Lige indtil skolebestyrelsen i 2015 fik et hold ingeniører til at undersøge bygningen for miljøgiften PCB. Bygningen var fyldt med PCB, som stammede fra fugerne, der hvor bygningens betonelementer var sat sammen.

Vidundermidlet PCB

Fra omkring 1950 til 1975 var der ofte PCB i fugemateriale – og i alt muligt andet. PCB virker umiddelbart velegnet som byggemateriale, fordi det er både blødgørende og brandhæmmende.

”Det er lidt samme historie som med asbest. PCB blev også brugt i mange byggerier, fordi det har nogle supergode egenskaber. Men det viste sig så at have nogle sundheds- og miljømæssige konsekvenser, der er knap så gode,” siger Christoffer Marxen Knøster, ingeniør i NIRAS.

I 1986 indførte man et totalforbud mod PCB, og herefter antog man, at der var styr på situationen. Men i 2008 fandt man i Danmark ud af, at PCB desværre stadig er et problem, idet miljøgiften gasser af fra gamle byggematerialer og kan sætte sig i andre materialer.

Forurenet filt og træ

Christoffer Knøster skrev for nogle år siden speciale om forskellige byggematerialers optag og afgasning af PCB. I et lokale, hvor der findes PCB i indeklimaet, vil PCB nemlig aflejres i en lang række andre materialer, som ellers var PCB-frie til at starte med.

Om PCB

  • er et organisk opløsningsmiddel, som virker blødgørende og brandhindrende. Rent fysisk er det en olie.
  • er fedtopløseligt. Derfor lagres det i mennesker og dyr i stedet for at blive udskilt med urinen.
  • er en persistent miljøgift, som ikke forgår af sig selv.
  • er kræftfremkaldende og svækker kognitive evner hos børn og fostre.
  • findes især i betonlement-byggerier fra 60’erne.

”PCB’en sætter sig i f.eks. akustiklofter, filt, træborde mm. Og fordi vi bl.a. optager PCB gennem huden, er det ikke smart, hvis skoleborde har PCB i sig,” forklarer Christoffer Knøster.

Da Årby Skoles tilbygning fik konstateret PCB i indeklimaet, lukkede skolens ledelse derfor også øjeblikkeligt bygningen. Lokalemanglen løste ledelsen ved at tage lærernes forberedelsesrum, en nærliggende sportshal og en pavillon i brug. Derefter skulle et udvalg beslutte, om tilbygningen f.eks. skulle rives ned eller renoveres.

”Heldigvis valgte man at afsætte 12 mio. kr. til renoveringen, fordi elevtallet er stabilt,” siger skoleleder på Årby Skole, Per Halkjær.

De indledende undersøgelser og udbud blev gennemført fra november 2016 til februar 2017, og herefter gik NIRAS og Søndergaard Nedrivning A/S i gang med saneringen.

Hvorfor kun fikse, hvad man kan forbedre?

NIRAS gik frem efter en model, ingeniørfirmaet har perfektioneret i løbet af de sidste par år, og som er let at implementere i alle slags bygninger.

Første skridt på Årby Skole var at finde de originale PCB-kilder, som var bygningens fuger. Herefter gik ingeniørerne i gang med at undersøge andre, modtagelige materialer i bygningen efter en liste, som bl.a. Christoffer Knøster har udarbejdet.

Da samtlige PCB-holdige materialer i bygningen var kortlagt, fjernede man kilderne samt de fleste andre materialer, som havde optaget PCB og var til at fjerne. PCB-holdige vægge blev forseglet med en silikatspærre, inden de blev malet i moderne og lyse farver.

Sidste skridt var at renovere bygningens interiør. Her sørgede NIRAS’ eksperter i akustik, lysforhold og indeklima for, at skolen ikke bare blev genbygget, men opdateret med f.eks. akustiklofter, nye gulve og et mekanisk ventilationssystem.

To fluer med et smæk: Mindre PCB og CO2

Som konsekvens af det nye ventilationssystem er ikke bare niveauet af PCB faldet til omkring en tiendedel af mængden før renoveringen – også CO2-indholdet i bygningens luft er langt lavere end før renoveringen. Noget, eleverne nok vil værdsætte i løbet af deres lange skoledage.

PCB-saneringen tog seks måneder, og Årby Skole kunne åbne tilbygningen og byde velkommen til skoleåret 17/18 i et sundt indeklima.

Vil du vide mere?

Christoffer Marxen Knøster

Christoffer Marxen Knøster

Ingeniør

Allerød, Denmark

+45 3010 9659

Jesper Jørgensen

Jesper Jørgensen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2222 2145

Se også