Jernbaner, metro og letbaner

Rails crossing each other

NIRAS varetager alle dele af jernbaneprojektet med specialister inden for alle fagområder fra planlægning, projektering over udførelse af jernbaner.

NIRAS varetager alle projektfaser i jernbaneprojekter fra idéfase til tilsyn under udførelse og efterfølgende drift og vedligehold. NIRAS dækker alle fagkompetencer inden for planlægning, projektering og udførelse af jernbaner, herunder:

  • Baneteknik
  • Rullende materiel og drift
  • Trafikplanlægning
  • Stadieplanlægning
  • CSM og Assessment
  • Anlægsarbejder og –konstruktioner
  • Vejanlæg
  • Stationer
  • Miljømæssige effekter
  • Drift- og samfundsøkonomi

Endvidere varetages en række tværfaglige kompetencer, såsom grænsefladestyring, anlægsoverslag og risikohåndtering, myndighedsbehandling og godkendelser samt CSM/assessment. For at nå den optimale løsning arbejder vi oftest vi på tværs af fagligheder.