Projekt

Hillerød Station gennemgår en omfattende fornyelse

Hillerod ST2

NIRAS vinder stor opgave og skal sammen med Banedanmark, Lokaltog og Hillerød Kommune sikre, at Hillerød Station forbliver et centralt bindeled i den nordsjællandske togtrafik. Det sker med en opgradering af stationens infrastruktur samt sporfornyelse.

4. juli, 2023
  • Sektor: Infrastruktur
  • Lande: Danmark

Hillerød Station spiller en afgørende rolle som et vitalt knudepunkt for togtrafikken i Nordsjælland. Den fungerer som endestation for flere vigtige jernbanelinjer, herunder S-togslinje A, Lille Nord/Gribskovbanen og Frederiksværkbanen. Snart vil Hillerød Station også blive et forbindelsessted til den splinternye Favrholm Station, der vil betjene pendlere på vej til det nye Hospital Nordsjælland. Projektet er en del af infrastrukturplanen frem mod 2035.

"Det er en opgave, vi er utroligt stolte af," udtaler Susan Galschiøt Galsøe, senior projektleder i NIRAS. "Vi har styrket vores position væsentligt inden for store jernbaneprojekter gennem vores deltagelse i betydningsfulde projekter både i Norge og Danmark. Vi er fuldt ud klar over, hvor central Hillerød Station er for togtrafikken i Nordsjælland og for pendlere generelt, især i lyset af det kommende Hospital Nordsjælland."

NIRAS varetager projektering og teknisk rådgivning i alle projektets faser i et tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne inden for jernbane, geoteknik og konstruktioner, afvanding, stærkstrøm og miljø.

"Det er en anerkendelse af NIRAS' ekspertise og erfaring inden for tværfaglige projekter, og vi er stolte af at blive valgt til denne opgave," tilføjer Susan Galschiøt Galsøe. "Det vidner om, at vi besidder et højt kompetenceniveau inden for vores respektive fagområder og er i stand til at håndtere projekter af denne karakter."

Effektivt passagerflow og reduceret rejsetid

Projektet omfatter etablering af nye sporforbindelser og sporfornyelse i henholdsvis nord- og sydenden af stationen, hvilket vil føre til betydelig reduktion af rejsetiderne. Denne opgradering forventes også at medføre en stigning i det samlede antal rejser til mellem 215.000 og 263.000 i 2027.

Der er også særlig fokus på øget tilgængelighed med etableringen af en splinterny gangbro, der strækker sig tværs over hele stationen. Gangbroen er udstyret med elevator og giver dermed personer med nedsat mobilitet, såsom gangbesværede, forældre med barnevogne og kørestolsbrugere mulighed for nemt at benytte sig af stationen. Derudover vil den eksisterende gangtunnel også blive forlænget. Disse opgraderinger er afgørende for at sikre det øgede passagerflow, som følge af stigningen i passagertrafikken.

NIRAS skal udføre:

  • Forbindelsen mellem Frederiksværkbanens spor 11 og 12 på den sydlige del forlænges gennem den centrale del af stationsområdet. Sporene tilsluttes fra Gribskovbanen på Lille Nord på den nordlige del af stationen. Løsningen skaber direkte togforbindelser fra Helsingør via Lille Nord og fra Helsinge via Gribskovbanen til den nye station, Favrholm, ved Hospital Nordsjælland.

  • Etablering af ny perron langs sporene 11 og 12 samt ny risteperron.

  • Forlængelse af den eksisterende perrontunnel under de nye spor og over til den eksisterende stationsbygning, inklusive trapper, elevator og ny overbygning.

  • En ny gangbro, der krydser sporterrænet. Gangbroen er udstyret med trapper og elevator, og fungerer som bydelsforbindelse.

Projektet forventes afsluttet ultimo 2026.

Vil du vide mere?

Susan Galschiøt Galsøe

Susan Galschiøt Galsøe

Seniorprojektleder

Allerød, Denmark

+45 4299 5462

Jan Kragerup

Jan Kragerup

Med venlig hilsen Jan Kragerup Projektdirektør J

Allerød, Denmark

+45 4810 4227

Se også: