Projekt

Moss’ jernbanestation bliver byens nye vartegn ved vandet

Moss Station Panormara Smaa 3

Moss’ station gennemgår de næste år en total forvandling i forbindelse med Bane NOR’s milliardprojekt med at bygge ti kilometer dobbeltspor fra Sandbukta i nord til Såstad i syd.

2. juli, 2021
  • SDG: #9
  • Sektor: Infrastruktur
  • Lande: Norge
  • Klient: Bane NOR

Projektet er en del af Bane NOR’s Intercity-opgradering og omfatter to tunneler på henholdsvis 2,7 og 2,3 km og en ny jernbanestation i Moss på ca. 800 meter.

Satsningen vil resultere i et langt bedre togtilbud end i dag med indtil fire tog i timens i hver retning, og at rejsetiden mellem Moss og Oslo blive reduceret med 30 minutter.

Forarbejderne begyndte i efteråret 2017. Byggestart for hovedarbejderne var i 2019, og de første tog skal efter planen køre i 2026.

Totalentreprisen på underkonstruktionen er tildelt et arbejdsfællesskab mellem Implenia Norge AS og Acciona Construcción S.A.

Designteamet består af flere firmaer, hvor NIRAS har hovedansvaret for at projektere veje, landskab, afvanding og underbygning af banetrace og omlægning af offentlige kloak, vand- og fjernvarmeledninger.

Projektet kræver flere omlægninger af eksisterende vand- og kloaksystemer. Der projekteres fire pumpestationer, en ny transportledning for at pumpe spildevand, en ny hovedvandforsyning, et nyt samlet udløb af regnvand til havnen samt flere underføringer under de nye jernbanespor.

3D er en krumtap i den tværfaglige projektering

En spændende udfordring for NIRAS’ projekteringsteam er det tværfaglige samarbejde mellem de mange forskellige fagdiscipliner med grænseflader, der skal passe sammen op mod hinanden.

Hele projekteringen foregår i 3D-værktøjet Novapoint Quadri, hvis force er, at man kan arbejde tværfagligt mellem de forskellige fagdiscipliner. På den måde kan man vise det samlede projekt og afklare tilpasningerne med det samme. En anden fordel er, at entreprenøren kan gøre brug af Virtual og Augmented Reality under udførelsen.

Ustabile jordforhold kalder på ingeniørsnilde

En anden udfordring er vanskelige jordforhold i Moss-området. Det kalder på innovative ingeniørtekniske løsninger for at fremtidssikre de mange ledningsarbejder og konstruktioner – ligesom det at tilpasse Moss’ snævre og bratte veje også kalder på teknisk ingeniørsnilde.

Byen får et flot fjordtorv

NIRAS er også ansvarlig for at projektere landskabstilpasninger i Moss-området, hvor bl.a. nye veje skal tilpasses byens terræn med skråninger. Byen kan også se frem til rekreative områder som et smukt fjordtorv foran det nye jernbanestationen med bede og træer, og de to nye tunnelers ind- og udgangsportaler skal tilpasses fjeldets landskab så flot som muligt med bl.a. naturstensmure.

Vil du vide mere?

Thomas Riis Østergaard

Thomas Riis Østergaard

Consultant

Oslo, Norway

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: