Projekt

Ny infrastruktur, der binder Skandinavien sammen med Europa

Railway With Bridge

Turen til og fra den kommende faste forbindelse under Femern Bælt bliver fremover en hurtigere og grønnere fornøjelse for togrejsende. Farten på den nuværende bane mellem Ringsted og Rødby bliver opgraderet, og etableringen af et nyt spor fra Vordingborg er også med til at afkorte rejsetiden.

21. juni, 2017
  • SDG: #9
  • Sektor: Infrastruktur
  • Lande: Danmark og Tyskland
  • Klient: Banedanmark

Selvom der går en del år, før turen i tog under Femern Bælt i en 18 kilometer lang tunnel er en realitet, har NIRAS siden 2010 arbejdet med at udvide og opgradere jernbanen i forbindelse med den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Og i 2014 begyndte de første synlige aktiviteter ude ved skinnerne.

Hurtigere, grønnere og flere spor

Etableringen af et nyt ekstra spor langs den eksisterende bane mellem Vordingborg og ned til Rødby er en væsentlig del af projektet. Samtidig bliver den eksisterende bane opgraderet – og elektrificeret – til 200 km/t fra de nuværende henholdsvis 160 km/t og 120 km/t.

I dispositionsfasen, projektforslagsfasen og programfasen varetog NIRAS den tekniske rådgivning for strækningen fra Orehoved til syd for Holeby.

Betydning for rigtig mange broer og veje

På den 53 kilometer lange strækning mellem Orehoved og Holeby, den sydlige del af Ringsted-Femern, er arbejdet med at ombygge, udskifte eller nedrive ikke mindre end ca. 70 vej- og spor-bærende broer som følge af opgraderingen samt den fremtidige elektrificering, begyndt. Og med de mange ændringer af broer skal også mange veje, der krydser banen, tilpasses de nye anlæg.

Fx bliver den eksisterende jernbaneoverkørsel i Eskilstrup lukket, og vejen lukkes permanent for trafik på tværs af banen. Som erstatning vil man kunne krydse banen i bil på en ny vejbærende bro med tilhørende ny vej i den sydlige udkant af Eskilstrup. For fodgængere bliver det muligt at krydse banen, når en ny perronbro med elevatorer er etableret.

Den gamle Kong Frederik IX’s klapbro over Guldborgsund i Nykøbing Falster med ét jernbanespor og dobbeltsporet vej bliver bevaret. Umiddelbart syd for broen bliver en ny klapbro til ét nyt jernbanespor etableret, og dæmningerne op til broen både mod nord og syd bliver udvidet.

Efter programfasen udarbejdede NIRAS i et projektledelsesteam sammen med rådgiveren for nordstrækningen, Rambøll, det samlede udbudsmateriale til i alt fem udbudspakker – med NIRAS som ansvarlig for den samlede projektledelse. De fem udbudspakker var for hhv.:

  • Broer og veje
  • Spor
  • Jord
  • Stærkstrøm
  • Stationer

Ringsted-Femern Banen er en del af Femern Bælt-projektet og er et af Banedanmarks største infrastrukturprojekter i de senere års tid.

Følgende fysiske dele er varetaget af NIRAS: linieføring, spor, kørestrøm, stærkstrøm, sikringsanlæg, broer, veje, stationer, jordarbejder, afvanding og ledningsomlægninger.

NIRAS har udført projektfaserne: dispositionsforslag/VVM, projektforslag, programfase og detailprojekt/udbudsmateriale. NIRAS har bl.a. bistået vedrørende miljømæssige forhold, arbejdsmiljøkoordinering, anlægsøkonomi, risikostyring, jernbanesikkerhed/CSM, evaluering og kontrahering mv. Pt. pågår projektopfølgning og fagtilsyn under arbejdernes udførelse.

Vil du vide mere?

Jan Kragerup

Jan Kragerup

Med venlig hilsen Jan Kragerup Projektdirektør J

Allerød, Denmark

+45 4810 4227

Se også: