Fra affald til ressource

waste service

Affald er en ressource, som skal udnyttes meget bedre, end det sker i dag. Vi hjælper kommuner og virksomheder med at sikre effektive løsninger.

For at den grønne omstilling kan lykkes, er det afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte affald som en ressource. For eksempel kan vi blive langt bedre til at genanvende materialer – både mere og på en klogere måde, end det er tilfældet i dag.

Vores specialister på affaldsområdet hjælper et stigende antal offentlige og private kunder med at sikre, at affald bliver betragtet som en værdifuld ressource og derfor udnyttet. Vi rådgiver kommuner om alt fra den gennemtænkte affaldsplan til bedre sortering af husholdningsaffaldet gennem ændret adfærd og effektive indsamlingssystemer.

Vi bistår affaldsselskaber og kommuner med at etablere nye ordninger som for eksempel indsamling af tekstiler via genbrugsstationer. Vi laver analyser for de nationale miljømyndigheder om for eksempel øget genanvendelse og producentansvar. Og vi hjælper virksomheder til en bedre og billigere håndtering af affald via rådgivning om affaldsforebyggelse, afsætningsmuligheder, symbioser etc.