Projekt

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel tager form i 3D

Kal Artikel 2

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel vokser frem på en cloudbaseret BIM-platform. Her samarbejder alle projektets parter om det komplicerede design – og det er der mange fordele ved.

18. december, 2020
  • Sektor: Vand
  • Lande: Danmark
  • Tid: 2017-2025

I den kalkholdige undergrund under indre Frederiksberg og Vesterbro skal der i fremtiden ligge en skybrudstunnel, som vil forhindre oversvømmelser ved skybrud. Bygherrerne HOFOR og Frederiksberg Forsyning har sammen med et internationalt rådgiverhold ledet af NIRAS arbejdet på at planlægge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel i tre år.

Skybrudstunnelen skal strække sig 1.300 meter fra hjørnet af Vodroffsvej og Gl. Kongevej, under Det Ny Teater, Kødbyen og ender ved en pumpestation på Kalvebod Brygge. Selvom tunnelboremaskinerne endnu ikke har tygget så meget som en centimeter kalk, lever skybrudstunnelen allerede – et virtuelt liv vel at mærke. Rådgiverholdet har nemlig designet skybrudstunnelen helt ned i detaljerne med avancerede 3D-modeller – i fagsprog kaldet BIM (Building Information Model).

Kom med ned i Københavns undergrund og se tunnelen i 3D

Et effektivt værktøj til samarbejde

At designe og bygge en 1.300 meter lang skybrudstunnel under det indre København er et meget kompliceret projekt. Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal løbe under bygninger og veje, gennem forurenet jord, under kloakker og el-ledninger samt krydse Metro Cityringen på sin vej imod havnen. Der skal bygges to permanente tunnelskakte samt en stor skybrudspumpestation – og alt skal i sagens natur fungere perfekt, den dag skybruddet rammer.

Derfor er selve designfasen i BIM utrolig vigtig. Fordi det er her, grundig planlægning skal sikre, at fejl og udfordringer bliver håndteret, inden gravemaskiner og tunnelboremaskiner går i gang. Hele projektholdet med rådgivere, internationale underrådgivere og bygherrerne arbejder på en cloudbaseret BIM-platform. Den er et effektivt værktøj til at sikre et optimalt samarbejde mellem de mange fagdiscipliner, som er i spil på tunnelprojektet.

Fordelene ved BIM-platformen er mange. Fejl bliver markeret, og de forskellige fageksperter får besked om, at der er noget, de skal forholde sig til. Herfra kan de så samarbejde om at håndtere fejlen direkte i det cloudbaserede miljø. Det betyder, at projektholdet opnår en centraliseret kommunikation på platformen og undgår, at et hav af e-mails cirkulerer rundt, mens fejlene bliver håndteret.

I foråret 2021 bliver der valgt en entreprenør til projektet, og først her begynder en anlægsfase, som forventes at vare indtil 2025.

Tidslinje for projektet

  • 2017: Rådgiverholdet med NIRAS i spidsen bliver valgt
  • 2018-2020: Projektering af tunnelen
  • 2020-2021: Entreprenører vælges, og anlægsfasen begynder
  • 2025: Kalvebod Brygge Skybrudstunnel forventes færdig

Vil du vide mere?

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Andreas Fangel

Andreas Fangel

Sektionsleder & BIM Manager - Marin, Geoteknik, Tu

Allerød, Denmark

+45 6039 4170

Se også: