Projekt

Aarhus Kommune laver nu beregninger om klimatilpasning ‘on-the-fly’

Mosegardskvarteret. Green Outdoor Area. NS 08897 1920

Det webbaserede beregningsværktøj BEST Klimatilpasning er blevet et værdifuldt redskab på Aarhus Kommunes Teknik og Miljøforvaltning. Det sparer nemlig tid med lynhurtig screening af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved forskellige klimatilpasningstiltag.

30. august, 2022
  • SDG: #13
  • Sektor: Vand, Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark

Aarhus Kommune har taget et nyt værktøj i brug i planlægningen af deres klimatilpasning. Screeningsværktøjet BEST Klimatilpasning er nu en aktiv del af kommunens arbejdsgang. Og det giver stor værdi i den daglige sagsbehandling, fordi BEST gør det muligt at reagere i samme øjeblik og teste potentielle klimatilpasningstiltag med screeningsberegninger.

Det fortæller Mathias Skov Pristed fra Aarhus Kommune, som godt kan se fordelen i at udføre screeninger før de tunge og detaljerede beregninger.

”Det giver stor værdi i vores arbejdsgange, fordi vi med BEST Klimatilpasning kan reagere hurtigt i den daglige sagsbehandling og teste potentielle klimatilpasningstiltag. Både ift. en serviceniveau-betragtning, men også som screening i forhold til om det er en god idé at investere i klimatilpasning i forhold til den øvrige generelle udbygning af infrastruktur og byens udvikling,” siger Mathias Skov Pristed, som er biolog og sagsbehandler på Aarhus Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

Beregninger på farten

BEST Klimatilpasning er udviklet af NIRAS som et svar på ny lovning, der stiller krav om samfundsøkonomiske beregninger ved klimatilpasningsprojekter. Det webbaserede værktøj kan levere hurtige screeningsberegninger, som skal udgøre et alternativ til de endelige og mere detaljerede beregninger af hensigtsmæssige serviceniveauer – beregninger som er tunge og tidskrævende at udføre. Det er et alternativ, som især kan være nyttigt tidligt i et projekt eller i idéfasen.

”Screeningsberegningerne tager så kort tid, at det ikke har indflydelse på arbejdsgangen – BEST muliggør beregninger on-the-fly,” fortæller Mathias Skov Pristed.

”Screeningsberegningerne tager så kort tid, at det ikke har indflydelse på arbejdsgangen – BEST muliggør beregninger on-the-fly.”

Mathias Skov Pristed, biolog og sagsbehandler på Aarhus Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

Kort om BEST Klimatilpasning

  • Er et screeningsværktøj til samfundsøkonomiske analyser og fastsættelse af serviceniveau for vand på terræn.
  • Er primært udviklet med henblik på at screene og give hurtige svar på samfundsøkonomien i klimatilpasningsprojekter.
  • Er indbygget i NIRAS’ webGIS system KortInfo og kan tilgås via en browser.

Nemt at teste enkelte tiltag

Han har blandt andet brugt BEST Klimatilpasning på et konkret projekt på Vesterbro Torv i Aarhus, som allerede var gennemregnet med de konventionelle og tidskrævende beregningsmetoder. Det gav mulighed for at vurdere BEST Klimatilpasning op imod de gængse metoder.

”Det var en kort proces på få timer at lægge beregningerne for Vesterbro Torv ind i BEST. For projektet på Vesterbro Torv har vi haft brug for at revidere, hvilke bygningsskader der skal bidrage til den samfundsøkonomiske analyse. I BEST kunne vi nemt teste konsekvenserne på den samfundsøkonomiske analyse ved at justere i enkelte tiltag,” siger Mathias Skov Pristed.

Sparer tid i cost-benefit analysen

BEST Klimatilpasning er dermed et værktøj, som Aarhus Kommune fremover vil have i værktøjskassen. Mathias Skov Pristed fremhæver, at man i BEST hurtigt kan teste om konkrete klimaprojekter kan betale sig, hvilket muliggør en meget hurtig sagsbehandling.

”Nu kan vi få hurtigere adgang til screening af oversvømmelsesskader og cost-benefit analysen, hvor vi før brugte en del tid på selv at estimere dele af analysen på baggrund af oversvømmelseskort, siger han og fortsætter:

”Jeg vil anbefale at anvende et samfundsøkonomisk analyseværktøj, fordi uanset hvilket niveau man arbejder på, vil det bidrage med beslutningsstøtte omkring samfundsøkonomi, serviceniveauer og den “sunde fornuft” i potentielle investeringer i klimatilpasning – om det kan betale sig at klimatilpasse ift. undgåede skader,” slutter han.

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også: