CROP Landestanderinfrastruktur 3

Grøn mobilitet og ladestanderinfrastruktur

I NIRAS arbejder vi for at samfundets infrastruktur og transportvaner bliver grønnere. Det sker blandt andet gennem et stærkt fokus på at fremme udbredelsen af ladestanderinfrastruktur til fremtidens el-køretøjer, og som rådgiver inden for grøn mobilitet for både kommuner og private virksomheder.

Grøn mobilitet

Grøn mobilitet handler om, at vi skal transportere os anderledes for på den måde at bruge mindre energi, når vi transporterer os.

Transportsektoren står for en stor del af samfundets miljø- og klimabelastning, og i modsætning til andre sektorer er denne belastning ikke blevet mindre over de senere årtier. Dette skal og kan der gøres noget ved, således at den mobilitet, som binder samfundet sammen, bliver grønnere.

Det handler både om ændrede transportvaner og om andre energikilder til de transportmidler, som vi allerede benytter i dag. Ændrede transportvaner med mere fokus på kollektiv og aktiv transport er relevant over kortere afstande, fx i byer, mens fossilfri energi til bil- og lastbilkørsel er relevant over længere afstande.

Hos NIRAS rådgiver vi inden for begge områder, og vi er stolte af at være med til at skabe den grønne omstilling i transportsektoren.

Ladestanderinfrastruktur

En væsentlig brik i transportsektorens grønne omstilling er brugen af el som drivmiddel frem for benzin og diesel. For at dette skal lykkes, kræves der en omfattende udrulning af ladestanderinfrastruktur i hele landet, så man kan lade sin bil, når behovet opstår.

I samarbejde med både kommuner, private virksomheder og ladestanderoperatører er NIRAS med til at skabe denne nødvendige infrastruktur, både i byerne og ude i landdistrikterne. For det skal være muligt at lade sin bil både til de daglige ture og på de længere rejser rundt i landet.

Fra vision til infrastruktur

Hos NIRAS yder vi rådgivning i hele processen fra udformningen af visionerne og strategierne for grøn mobilitet, til kortlægning af infrastrukturbehovet og projektering af de nødvendige tekniske anlæg.

Vores planlæggere og mobilitetsrådgivere hjælper med det strategiske overblik og får sat det ind i kommunens eller virksomhedens kontekst.

Vores trafikingeniører og GIS-konsulenter kortlægger de fysiske rammer og behov for grøn mobilitet, og vores vej- og infrastrukturkonsulenter og vores udbudsjurister sørger for, at projekterne kommer helt i mål og ud i virkeligheden.

Vil du vide mere?

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Afdelingsleder

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Anne Gedved Christoffersen

Anne Gedved Christoffersen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7530

Lars-Christian Sørensen

Lars-Christian Sørensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4554

Se også: