Projekt

Ladestanderstrategi og operatørudbud for Holstebro Kommune

El Ladestander Familie.1.1Jpg

Elbiler er fremtiden – også i Holstebro. På den baggrund har Holstebro Kommune bedt NIRAS om hjælp til at skabe en strategi for placering og udrulning af infrastruktur for ladestandere, samt udføre det efterfølgende operatørudbud for kommunen.

16. september, 2022
  • SDG: #11
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Holstebro Kommune

Alle kommuner skal opstille ladestandere på offentligt tilgængelige parkeringspladser i forbindelse med kommunale bygninger inden 2024. Det fremgår af ladestanderbekendtgørelsen fra 2020. For at opfylde bekendtgørelsen og for at imødekomme det ladebehov, som borgere og gæster har i Holstebro Kommune, har kommunen kontaktet NIRAS.

Vores eksperter har således udarbejdet en behovsanalyse og en strategi for placering og udrulning af ladestandere i hele kommunen.

Efterfølgende har NIRAS udført operatørudbuddet for kommunen, så planlægningen og strategien også kunne føres ud i livet på rette vis.

Den grønne omstilling har brug for god ladestanderinfrastruktur

Udskiftningen af fossildrevne biler til el-biler er vigtig del af omstillingen til et mere miljø- og klimavenligt samfund. I den forbindelse har både regering og kommuner høje ambitioner om at øge antallet af el-biler på vejene i fremtiden. 

Men for at disse ambitioner skal kunne lykkes, skal den nødvendige infrastruktur etableres. Og i denne forbindelse er ladestanderinfrastruktur helt centralt. Bilister skal kunne lade deres biler op, når og hvor det er nødvendigt. Ladestanderbekendtgørelsen udstikker således et minimumskrav til, hvor kommuner er forpligtede til at opstille ladestandere.

Mange kommuner går dog skridtet videre. De laver en grundig og strategisk behovsanalyse for at sikre, at både det aktuelle og fremtidige behov for ladestandere bliver mødt. Der er vidt forskellige behov for offentligt tilgængelige ladestandere alt efter boligtype, geografisk placering, omkringliggende services, etc.

Derfor giver det mening at lave en strategisk rumlig analyse, inden man fastsætter, hvor ladestanderne skal placeres, og hvornår de skal opstilles.

Operatørudbud

Etablering og drift af ladestandere sker på markedsvilkår, så når kommunerne har valgt placeringen af deres offentligt tilgængelige ladestandere, sendes opgaven med etablering og drift i udbud.

Der er allerede en række veletablerede operatører på markedet, som dermed er vigtige aktører i den grønne omstilling. Deres opgave er at opstille deres ladestandere og gøre dem tilgængelige for borgere og brugere. Det sker efter aftale med den grundejer, ofte en kommune eller staten, som ejer den jord ladestanderen står på. Derefter har operatøren ansvaret for driften af ladestanderen, så bilister kan få ladet deres elbil op.

Etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunal jord sker oftest på baggrund af en udbudsrunde, hvor kommunen har bedt operatørerne om at give tilbud på opgaven, baseret på den strategi for ladestanderinfrastruktur, som kommunen har udarbejdet.

NIRAS’ rolle i Holstebro Kommunes ladestanderinfrastruktur

For Holstebro Kommune har NIRAS udarbejdet både en strategi for placering og udrulning af ladestanderinfrastruktur i hele kommune, og efterfølgende udført operatørudbuddet.

Strategien er en behovsafklaring, hvor behovet for ladestanderinfrastruktur i hele kommunen er blevet analyseret både baseret på en række datakilder om demografi og infrastruktur, samt kvalitative undersøgelser i kommunen.

Udbuddet sker som et koncessionsudbud. I strategien har man både fastlagt placeringerne af ladestanderinfrastrukturen og typen af ladestander. På baggrund af disse vedtagne rammer kan en række operatører efterfølgende byde ind på opgaven med at etablere og drive ladestanderne i Holstebro Kommune i de efterfølgende 10 år.

Vil du vide mere?

Lars-Christian Sørensen

Lars-Christian Sørensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 4810 4554

Gunvor Riber Uggerhøj

Gunvor Riber Uggerhøj

Seniorkonsulent

Aalborg, Denmark

+45 6071 9015

Se også: