Projekt

Stigsborg Havnefront rykker på den grønne omstilling

Picture1

Mellem Aalborgs byliv og natur bygges Stigsborg Havnefront, der i fremtiden skal rumme 4.000 boliger og 7.500 beboere. Byggeriet har gennemgående fokus på den grønne omstilling og forbereder sig på fremtiden med digitale løsninger.

9. september, 2022
  • SDG: #11, #7
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Stigsborg Brygge P/S

I Nørresundby ved Aalborg er der fuld gang i byggeriet af den nye, grønne bydel Stigsborg Havnefront. Et af de tiltag, der skal trække i en bæredygtig retning, er at gennemtænke og implementere en ny el-ladestanderstruktur, så bydelen er klædt på til fremtidens mange elbiler.

Fremtidssikret bydel 

NIRAS har været en stor del af Stigsborg Havnefront siden projektets begyndelse – blandt andet ved at levere rådgivning om, hvordan byggeriet bedst muligt implementerer og forholder sig til FN’s 17 verdensmål.

Det gennemgående fokus på bæredygtighed, viser sig blandt andet ved, at bydelen får tre store mobilitetshuse, hvor der vil være kapacitet til el-ladestandere til fremtidens mange elbiler.

”På Stigsborg Havnefront forbereder vi os på fremtiden”, siger projektleder fra NIRAS Jan Ingemann og fortsætter:

”Når vi etablerer tre store mobilitetshuse, kan el-ladestanderne centraliseres og antallet af dem opskaleres. Mobilitetshusene skaber også bedre mulighed for, at beboerne kan benytte lånebiler og indgå i delebilsordninger. Stigsborg Havnefront er virkelig et fremsynet projekt, der inkorporerer løsninger, som ikke kun fungerer i dag, men også mange år ud i fremtiden, hvor behovene kan forandre sig.”

Mobilitetshusene er også med til at sikre, at området omkring beboelsen holdes bilfrit og grønt, fordi man helt undgår parkering udenfor mobilitetshusene. 

De tre mobilitetshuse gentænker og fremtidssikrer også Stigsborg Havnefront ved at indtænke andre transportformer end bilen. Det skal nemlig ikke længere kun være det letteste at tage bilen. Derfor bruges der også mange ressourcer på at indtænke holdbare løsninger for cyklister, fodgængere og offentlig transport i området.  

"På Stigsborg Havnefront forbereder vi os på fremtiden"

Jan Ingemann, afdelingsleder i NIRAS.

Smart City og intelligent styring 

I arbejdet med Stigsborg Havnefront udvikles der også mange nye, intelligente løsninger, der inddrager digitale metoder og dataindsamling. Alt dette er et led i at skabe en såkaldt Smart City.

På Stigsborg Havnefront forholder man sig hele tiden til fremskrivninger af, hvor mange elbiler der kommer til at være i fremtiden. Derfor foregår også et stort arbejde med at forberede områdets energiforsyningskapacitet til de mange nye elbiler og inkorporere smarte dataindsamlingsløsninger.  

En af de metoder, der afprøves på Stigsborg Havnefront, er en massiv brug af intelligent styring:

”De nye teknologier kan hjælpe os til at skabe en mere dynamisk bydel, der tilpasser sig de forskellige behov og kapaciteter, der opstår i løbet ad en dag. Der vil eksempelvis kun meget sjældent være behov for elforsyning til alle el-ladestanderne på én gang,” forklarer Jan Ingemann.   

Intelligent styring på Stigsborg Havnefront handler samtidigt om mange andre tiltag. Det handler også om, at bydelen imødekommer varierende og fremtidige behov. Lygtepælene kan derfor fungere som netværksmaster i området og vejnettet bygges så fleksibelt, at det kan tilpasses ændrede behov på dagsbasis.

”Man kan fx forestille sig at området omkring skolen automatisk bliver lukket helt af for gennemkørsel i tidsrummet for aflevering og hentning af skolebørnene,” forklarer Jan Ingemann.  

Byggeriet af Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år og resultere i 4.000 boliger med plads til 7.500 beboere. Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner vil også få plads i området, ligesom der bliver erhvervslokaler, caféer og butikker.  

STIGSBORG HAVNEFRONT

  • Tre mobilitetshuse med el-ladestandere 

  • Innovative SMART CITY løsninger 

  • 4.000 boliger med plads til 7.500 beboere 

  • 54 hektar stort område 

  • Projektet startede i 2019 og forventes at vare 25-30 år 

Vil du vide mere?

Jan Ingemann Ivarsen

Jan Ingemann Ivarsen

Forretningsdirektør

Aalborg, Denmark

+45 2321 5471

Se også: