Fra Affald Til Ressource

Fra affald til ressource

Affald er en ressource, som skal udnyttes meget bedre, end det sker i dag. Vi hjælper kommuner, regioner, boligselskaber og virksomheder med effektive løsninger til affaldshåndtering.

For at den grønne omstilling kan lykkes, er det afgørende, at vi bliver bedre til at udnytte affald som en ressource. For eksempel kan vi blive langt bedre til at genanvende materialer – både mere og på en klogere måde, end det er tilfældet i dag.

Cirkulær økonomi er central i den grønne omstilling. Vi hjælper ikke blot vores kunder med at udnytte affald bedre men også til at reducere mængden af affald og holder flere ressourcer i kredsløb i længere tid. Samtidig har vi stort fokus på at bidrage til reduktion af klimabelastningen fra affaldshåndtering, og her hjælper vi med at vurdere klimagevinsten ved at forebygge og udnytte affald mere effektivt.

Fremtidens affaldsplaner

Vores specialister på affaldsområdet hjælper et stigende antal offentlige og private kunder med at sikre, at affald bliver betragtet som en værdifuld ressource og derfor udnyttet via genbrug eller genanvendelse. Vi rådgiver kommuner om alt fra den gennemtænkte affaldsplan til bedre sortering af affald fra husholdninger gennem ændret adfærd og effektive indsamlingssystemer.

Vi bistår affaldsselskaber og kommuner med at etablere nye ordninger, som lever op til klimaaftalens intentioner og hjælper med udbud af indsamlingen og beholderkøb. Vi laver analyser for de nationale miljømyndigheder om for eksempel øget genanvendelse og producentansvar. Og vi hjælper virksomheder til en bedre og billigere affaldshåndtering via rådgivning om affaldsforebyggelse, afsætningsmuligheder, etc.

Vi inddrager både kompetencer inden for økonomi, klimaberegninger samt borgerinddragelse og er dygtige til at arbejde tværfagligt og holistisk med udfordringerne.

Bistand til affaldssortering

Boligselskaber står overfor at skulle vælge nye affaldsløsninger. Det har NIRAS erfaring med. Vi bistår boligselskaber med etablering af ordninger, som er fremtidssikrede og giver beboerne en god service. Og når beholderne er stillet op, kan NIRAS hjælpe til med at få beboerne til at benytte affaldsordningerne.  

I 2025 kommer der producentansvar på emballager. Vi har for Miljøstyrelsen indsamlet erfaringer fra Danmarks nabolande – og har via vores afdelinger i Norge opnået værdifuld viden om, hvordan producentansvaret kan komme til at fungere i samspil med de kommunale opgaver.

NIRAS har dyb faglig ekspertise, når det gælder kommunernes affaldsordninger. Dels via vores store netværk til mange kommuner og affaldsselskaber i Danmark og dels via kortlægning af de kommunale ordninger, som vi har gennemført for Miljøstyrelsen.

Industrielle symbioser

Den ene industris affald kan være en ressource i den anden. NIRAS tilbyder ekspertrådgivning om, hvordan virksomheder kan indgå i industrielle symbioser med andre virksomheder eller brancher, hvor energi, spildevand, biprodukter, restprodukter eller affald fra én industri kan gøres nyttige for en anden via partnerskaber.

Vi rådgiver helt fra idéfase, og indtil aftalen om den industrielle symbiose er en realitet. Det betyder, at vi både er gode til at identificere de potentielle symbioser og til at hjælpe dig med at finde det rigtige match til et partnerskab. Derefter kan vi hjælpe med at udvikle, aftale og implementere symbiosen mellem virksomhederne.

Det er en god investering at lede efter partnerskaber og symbioser, der kan forebygge eller minimere affaldsdannelse. Ofte ser vi, at industrielle symbioser både gavner virksomhedernes økonomi, og samtidigt er en gevinst for miljøet. NIRAS har rådgivet flere end 200 virksomheder om industrielle symbioser.

Vil du vide mere?

Henning Jørgensen

Henning Jørgensen

Chefkonsulent

Allerød, Denmark

+45 2251 6663

Se også: