Projekt

Kollegium producerer grøn energi til egen drift og forbrug

Egmont Kollegiet Solcelleanlæg

Egmont H. Petersens Kollegium ønsker at reducere deres omkostninger til det daglige el-forbrug og samtidig bidrage til den grønne omstilling. Løsningen er at udnytte tagfladen fuldt ud med solcellepaneler.

30. juni, 2022
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Klient: Egmont H. Petersens Kollegium

I øjeblikket læser kollegiets beboere til eksamen og må ikke blive forstyrret af håndværkerlarm. Men når eksamen er i hus, kan de se frem til, at der bliver bygget solcellerpaneler på taget. Elproduktionen fra solcelleanlægget skal kollegiet selv aftage i den daglige drift, og kollegianerne får glæde af lavere faste udgifter til el.

”Kollegiets ledelse og kollegianerne ønsker, at kollegiet skal tage del i den grønne omstilling, og blandt flere initiativer etablerer vi et solcelleanlæg. Det sender et grønt signal og giver god mening i forbindelse med at reducere omkostningerne på den lange bane til el,” siger Egmont kollegiets inspektør Sejr Tindbæk.

Solcelleanlægget er en investering, der skal holde i de næste 25-30 år, og kvalitet, el-udbytte og driftssikkerhed betyder meget for den valgte løsning. Derfor trak Egmont H. Petersens Kollegium på NIRAS’ tekniske rådgivere inden for solcelleekspertise.

Om kollegiets solcelleanlæg

 • Årlig produktion fra solcelleanlæg 37.500 kWh
 • Samlet panelareal 215kvm/97 stk. solcellepaneler
 • Solcelleanlægget er udført som et øst/vestvendt anlæg for at fordele produktionen over flest timer fra solen står op, til den går ned

3D-beregningsmodel visualisererede de optimale løsninger

”I forhold til solcelleanlæggets vægt var der krav til tagkonstruktionens bæreevne og antal af fastgørelsespunkter. Derudover skulle solcelleanlæggets udformning projekteres så stort som muligt inkl. servicearealer, respektafstande til andre installationer på taget. Der skulle også være plads til tilslutnings- og føringsveje til bygningens hovedfordelingstavle,” fortæller ingeniør Simon Groth Risør fra NIRAS.

Til at sikre de bedste løsninger under projektering og under udførelse trak Simon Groth Risør dels på viden fra konstruktionskolleger, dels var NIRAS  i hele processen  i tæt dialog med bygherren.

”Derudover brugte jeg et beregningsprogram, der ved hjælp af beregningsmodeller i 3D visualiserer de optimale løsninger for solcelleanlægget efter forholdene på kollegiets tag,” siger Simon Groth Risør og lister fordelene ved -beregningsprogrammet:

 • kWh-produktion
 • Anlægsstørrelse med antal af solcellepaneler
 • Sikkerhed for, at tagareal er tilstrækkeligt og holder i forhold til projekteret solcelleanlæg og minimumskrav jf. energirammen
 • Mulighed for at optimere tagfladen og finde udvidelsesmuligheder
 • Beregningen kan anvendes som et projekt- og beslutningsgrundlag, da man visualiserer beregningen på kundens egen bygning, og kWh-produktionen er beregnet ud fra bygningens lokation og vejrdata

Egmont H. Petersens Kollegium solcelleløsning vil bidrage med ca. 9 pct. af det samlet strømforbrug i bygningen. Da kollegiet selv kan bruge alt strømmen fra solcelleanlægget, er den forventede tilbagebetalingstid for anlægget syv år.

Simulering af solcelleanlægget i beregningsprogrammet.

NIRAS’ rådgivning bestod af:

 • Funktionsudbud på et 215 m2 solcelleanlæg, inkl. el- og tagarbejder.
 • Solcelleanlæg: Udarbejdet beslutningsgrundlag, beregninger + 3D-model, produktion, tagkonstruktionens bæreevne og fastgørelse.
 • Tagentreprise nyt tag med inddækninger, faldsikringsanlæg.
 • Udbudsmateriale, myndighedsgodkendelse/byggetilladelse.  
 • Indstilling og valg af entreprenør.
 • Tilsyn og aflevering samt anlægsøkonomi.       

NIRAS løste opgaven i et tæt samarbejde med driften på Egmont H. Petersens Kollegium i fem steps:

 1. Analyse af eksisterende tag, tagkonstruktionens bærevne og restlevetid på tagbelægning.
 2. Beregninger + 3D-model af solcelleanlæg op mod bygningens forbrug.
 3. Godkendelse og valg af løsning forslag og anlægsøkonomi.
 4. Udbudsmateriale, indstilling af entreprenør, besigtigelse tilbud mm.   
 5. Tilsyn og koordinering af arbejdsprocessen.    

Vil du vide mere?

Simon Groth Risør

Simon Groth Risør

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

+45 2761 8567

Se også: