Projekt

Solcellepaneler på rad og række på Vellivs nye tag

Velliv 4 28JAN2022 4 Redigeret

Vellivs ambition er at være miljøbevidst og deltage i omstillingen til vedvarende energi. Derfor ønskede Danmarks tredjestørste pensionsselskab at etablere så mange solceller som muligt.

21. april, 2022
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Velliv

Det er oplagt at have solceller på et stort tag, da produktionen af el på den måde er tæt på forbruget. Det tog pensionsselskabet Velliv højde for, da de udvidede deres domicil i Ballerup i Storkøbenhavn med ca. 4.000 m2 og placerede et maksimalt antal solcellepaneler på tagarealet.

”I Velliv har vi fokus på at understøtte den grønne omstilling, og der er ikke noget bedre sted at lægge ud end hos os selv. Med de store, nye tagflader lå det lige for at producere en del af vores egen strøm. Solcellerne fungerer optimalt i de timer, hvor vores medarbejdere er på arbejde,” siger Kim Revald, projektansvarlig for domiciludvidelsen hos Velliv.

NIRAS var teknisk ingeniørrådgiver på solcelleløsningen, og udover at opfylde energirammen var opgaven at placere så mange solceller som muligt på taget af henholdsvis den nye bygning og den eksisterende bygning.

Simulerede de optimale solceller-placeringer

Den eksisterende bygning kunne umiddelbart ikke bære den ekstra vægt fra solpanelerne, og man besluttede at lægge ud med at placere solceller på taget af den nye bygning.    

NIRAS belyste, hvordan man kunne udforme solcelleanlægget for at få et optimalt anlæg med højst mulig solcelleproduktion over året ved hjælp af beregningsprogrammet PV-sol, der kan simulere de optimale solceller-placeringer, og hvordan solcelleanlægget kom til at se ud på taget

Senioringeniør hos NIRAS Thomas Vedel Olsen synes, at det var en interessant opgave, da man dels skulle placere solcellerne i forhold til skyggepåvirkninger fra de tekniske anlæg på taget mv., dels skulle sikre adgangsforhold til solcellerne for rengøring og service i forhold til arbejdsmiljøkrav.

”Vi løste spørgsmålene i samarbejde med entreprenør og arkitekt og indarbejdede det aftalte i funktionsudbuddet til underentreprenøren,” siger Thomas Vedel Olsen.

Vellivs medarbejdere følger med i den daglige strømproduktion

”Løsningen bidrager som forventet, og samlet set kommer vores solceller til at bidrage med ca. 13 pct. af vores samlede strømforsyning på domicilet i Ballerup. I vores reception har vi sat en skærm op, hvor medarbejderne kan følge med i vores egen strømproduktion. Det er der mange medarbejdere, som går og holder øje med,” siger Kim Revald fra Velliv.

Kim Revald anbefaler andre bygningsejere at udnytte deres tagflader og siger, at det næsten altid vil være muligt at opsætte solcelleanlæg, men at det i visse tilfælde kan kræve, at man skal styrke den eksisterende tagkonstruktion samt andre mindre tiltag.

”I Velliv forsøger vi løbende at nedbringe CO2-aftrykket på vores ejendomsportefølje, og her er netop solceller et væsentligt fokusområde. Vi er allerede i gang med at udvide med yderligere solceller på vores eksisterende bygninger,” siger Kim Revald.

Vellivs solcelle-løsning bidrager samlet set med ca. 13 pct. af den samlede strømforsyning på domicilet i Ballerup. Foto: Velliv

Vil du vide mere?

Thomas Vedel Olsen

Thomas Vedel Olsen

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

+45 3010 9702

Simon Groth Risør

Simon Groth Risør

Seniorrådgiver

Allerød, Denmark

+45 2761 8567

Se også: