Projekt

EU-projekt: Hvordan bliver vi bedre forberedte på oversvømmelser?

Hyppigere og voldsommere oversvømmelser skaber problemer for store og små.

Hyppigere og voldsommere oversvømmelser skaber problemer for store og små. Foto: Line Stougaard Nielsen.

Et stort EU-projekt skal, på tværs af 12 europæiske regioner, finde nye løsninger til at sikre Europas borgere mod oversvømmelser i fremtiden. NIRAS er en del af projektet og er, sammen med Kystdirektoratet, VIA University College, Aarhus Universitet og Region Midtjylland, udråbt som 'frontrunners' i kampen mod vandmasserne.

7. marts, 2024
 • SDG: #11, #13, #15, #17
 • Sektor: Vand, Data & Digitalisering
 • Lande: Danmark og Sverige
 • Klient: EU-projekt

RESIST er navnet på det ambitiøse projekt, som, med støtte fra Horizon Europe, skal teste og implementere innovative metoder og løsninger, der kan bidrage til at løse nogle af de klimarelaterede udfordringer vi står overfor, herunder oversvømmelser.

I Danmark er Region Midtjylland udpeget som demonstrationsregion, hvor Lemvig, Randers, Hedensted og Horsens Kommuner alle har forpligtet sig til at give input og bidrage til test og validering af løsningerne. Samtidig er det en del af præmissen, at løsningerne skal afprøves i andre europæiske regioner, i dette tilfælde Blekinge i Sverige og Zemgale i Letland.

RESIST inkluderer 12 Europæiske regioner og når ud til over 12 millioner indbyggere.
RESIST inkluderer 12 Europæiske regioner og når ud til over 12 millioner indbyggere.

”I Danmark har vi efterhånden mangeårig erfaring og rigtig gode data på området for klimatilpasning. Dette nye initiativ skal være med til at dele viden imellem EU-lande og skubbe på udviklingen i andre regioner i EU.”

Anja Wejs, markedschef for klimatilpasning hos NIRAS.

BEST Klimatilpasning er en del af løsningen

En nøgleløsning i at gøre vores byer mere robuste overfor oversvømmelser er at kunne planlægge tiltag, som kan håndtere og dæmme op for de oversvømmelser, der rammer fra alle sider. En videreudvikling af NIRAS’ beslutningsstøtteværktøj BEST Klimatilpasning er en central del af projektet. BEST Klimatilpasning anvendes allerede i dag af en række danske kommuner og forsyninger til hurtigt og effektivt at beregne, om et skybrudsprojekt kan betale sig ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, hvor løsningsomkostningen sammenlignes med gevinsten ved afværgede skader.

Men truslen om oversvømmelser kommer ikke udelukkende fra oven. Stigende grundvand, overfyldte vandløb og hyppigere stormfloder truer med at oversvømme vores byer, hvilket har medført, at BEST Klimatilpasning, i regi af RESIST-projektet, nu udvides til også at indeholde andre oversvømmelseskilder end skybrud.

Samtidig får de rekreative områder i vores byer en stadig større betydning for den værdi, vi tillægger at bo i byen. De blå-grønne og naturbaserede løsninger øger boligværdien og højner livskvaliteten for dem, der bor der. Det giver således en mere retvisende analyse at medtage de rekreative værdier i den samfundsøkonomiske beregning, og den funktionalitet er klar til anvendelse i BEST inden sommeren 2024.

”Region Midtjylland står over for vandudfordringer fra alle sider. Det stigende havniveau ved regionens øst- og vestkyst er en presserende udfordring. Men vandet stopper ikke ved kysten. Regionen har et indviklet netværk af vandløb og søer og oplever stigende grundvandsniveauer, som giver udfordringer mange steder. RESIST-projektet og beslutningsværktøjet, BEST, spiller derfor en vigtig rolle for at sikre og planlægge for en klimarobust region i fremtiden.”

Lisa Marie Dalsgaard Gerschefski, kontorchef for kontoret for Klima og Grøn Omstilling i Region Midtjylland.

Innovation på den helt store klinge

RESIST er et femårigt EU-finansieret projekt, der er opstået på grund af det presserende behov for at gøre Europa mere modstandsdygtig over for klimaændringer. Klimaforandringerne er en realitet, der påvirker vores samfund på mange måder, og vi er nødt til at tilpasse os de nuværende og fremtidige påvirkninger ved at handle.

RESIST er således en del af en bredere strategi på europæisk plan, den såkaldte EU Mission for Klimatilpasning. Missionen støtter mindst 150 europæiske regioner, byer og lokale myndigheder i deres bestræbelser på at opbygge modstandsdygtighed over for effekterne af klimaforandringerne inden 2030.

RESISTs tolv deltagende regioner har forskellige socioøkonomiske profiler, klimasårbarheder og beredskabsniveauer, og det er tankegangen bag RESIST, at man med den brede deltagelse kan skabe et vidensspring i nogle af de regioner, som ikke er lige så langt fremme, som man fx er i Danmark.

BEST giver bedre klimatilpasning

BEST Klimatilpasning giver en hurtig vurdering af, om et klimatilpasningsprojekt kan betale sig. Det er især nyttigt i de tidlige planlægningsfaser, hvor man sparer tid og undgår blindgyder i projekterne.

 • BEST beregner det samfundsøkonomiske optimale niveau for klimatilpasning for alle oplande i kommunen på få sekunder.
 • BEST medtager både direkte og indirekte skader, herunder produktionstab i industrien.
 • BEST skelner mellem private og offentlige oversvømmelser og skader.
 • BEST indeholder den nyeste version af værdi- og sårbarhedskort.
 • I Danmark lever BEST op til serviceniveaubekendtgørelsen og omkostningsbekendtgørelsen.
 • BEST er baseret på de nyeste data.
 • BEST kan suppleres med lokal viden om sårbarhed.
 • BEST giver et ensartet beregnings- og dokumentationsgrundlag for hele forsyningsområdet.

Vil du vide mere?

Jan Jeppesen

Jan Jeppesen

Specialist

Aarhus, Denmark

+45 2715 3727

Anja Wejs

Anja Wejs

Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 2888 5720

Se også: