Projekt

Nytænkende og innovativ afdeling for voksenpsykiatri i Odense

Picture1 (1)

Byggeriet af den nye voksenpsykiatriske afdeling på Odense Universitetshospital byder både på bæredygtige og fremtidssikrede løsninger

23. september, 2022
  • SDG: #3
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark

I samarbejde med AART Architects A/S er NIRAS rådgiver på det byggeri, der skal rumme voksenpsykiatrien på det nye Odense Universitetshospital, med Enggaard A/S som entreprenør.

”Vores mange erfaringer og kompetencer med hospitalsbyggeri kommer i spil med projektet på OUH, og samtidigt foregår projektet i et godt og gennemafprøvet samarbejde med A. Enggaard A/S og AART Architects A/S,” siger forretningschef Andrew Ferguson Dunn, NIRAS.

En stor aktør i dansk hospitalsbyggeri

Psykiatriprojektet bygger på erfaringer med de nyeste psykiatribyggerier i regionen og resten af Danmark. NIRAS er Danmarks største rådgiver inden for hospitals-og sundhedsbyggeri med over 100 hospitalsrådgivere med specialiseret viden og erfaring inden for hospitalsbyggeri- og drift. 

NIRAS’ gennemgribende erfaring er afgørende for projektets kvalitetsmæssige grundlag og betyder, at der er et solidt fundament for nytænkende initiativer.  Byggeriet bliver en 21.000 kvadratmeter stor tilbygning, hvor den voksenpsykiatriske afdeling skal ligge med 142 sengepladser fordelt på 8 sengeafsnit.

Frisk luft og lyse leverum

Projektet har et gennemgående fokus på at øge den fysiske aktivitet blandt de indlagte med flere store motionsrum på afdelingen til fri afbenyttelse. Alle stuerne får direkte adgang til grønne udearealer, hvilket også styrker beboernes lyst til at bevæge sig. Stuernes store vinduespartier og døre betyder et stort naturligt lysindfald i rummet. Det er alt sammen initiativer, der giver mere livsglæde og velvære for beboerne i den nye voksenpsykiatriske afdeling.

Afdelingen indrettes med store familierum, hvor beboerne kan være sammen med deres familier og venner. Det er med til at gøre hverdagen lettere for både pårørende og beboere,  og man etablerer ovenikøbet en hyggelig café, der kan fungere som samlingspunkt i afdelingen.

For at skabe de bedst mulige forhold for beboerne, er der også indgået en aftale med en kunster, som skal udsmykke voksenpsykiatriens vægge og bidrage med ophængte værker rundt på afdelingen. På denne måde bliver fællesomgivelserne spændende, og kunstværkerne kan stimulere og skabe mulighed for samtale og refleksion blandt beboerne.

”Vores mange erfaringer og kompetencer med hospitalsbyggeri kommer i spil”

Andrew Ferguson Dunn

Omfavner nye behandlingsformer

Den nye voksenpsykiatriske afdeling er et ambitiøst og nytænkende projekt, der understøtter moderne behandlingsmetoder. Derfor etableres der både et telepsykiatrisk center, en ny forskningsenhed, et nyt afsnit for spiseforstyrrelser og et nyt rehabiliteringsafsnit.Dermed rummer byggeriet fra begyndelsen nogle af de fagområder, som psykiatrien arbejder meget med i  dag.

I omegnen af 600 medarbejdere får deres daglige gang på afdelingen, og derfor prioriteres der også plads til konferencelokaler, samtalerum, rummelige kontorområder og en gennemgående integration med det øvrige hospitalsbyggeri. Projektet etableres i øvrigt med størst mulig respekt for omgivelserne.

Region Syddanmark forventer, at psykiatriafsnittet på det nye OUH står færdigt i foråret 2024, så brugerne kan tage afdelingen i brug samtidigt med de øvrige dele af det nye universitetshospital i Odense.

NIRAS' ydelser

NIRAS leverer ydelser inden for strategisk planlægning, bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse, projektering, teknisk rådgivning, risikostyring og byggeledelse i forbindelse med hospitals- og sundhedsbyggerier.

Vil du vide mere?

Knud Skovgaard Pedersen

Knud Skovgaard Pedersen

Projektchef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3315

Se også: