Projekt

Nyt Lalandia smelter sammen med landskabet i Søndervig

Lanadia Oversigt

Et nyt og stort Lalandia er skudt op i Søndervig ved Ringkøbing. Projektet trækker på en lang række af NIRAS’ specialister og byder på spændende løsninger inden for både funktionalitet og æstetik.

2. februar, 2023
 • SDG: #7, #11
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Klient: Lalandia

Den barske natur og det kolde Vesterhav står i skarp kontrast til det nye Lalandia i Søndervig, hvor op mod 500.000 gæster årligt boltrer sig i aquadomens lune vand og sjove forlystelser. Her er vandet altid 28 grader og luften 30 grader.

Projektet indeholder et oplevelsescenter og en stor aquadome med omklædning. Byggeriet har et samlet etageareal på ca. 15.000 m2 og,  som ved Lalandias andre to feriecentre er der også bygget feriehuse i et særskilt projekt, hvor NIRAS bistod bygherren med tilsyn og overordnet byggeledelse.

Det krævede nytænkning og specialister for at få Vestkystens natur til at smelte sammen med Lalandias lune, familievenlige indre. Det nye Lalandia er tilpasset klitlandskabet og ligner derfor ikke det, vi kender fra Billund og Rødby. Gyldne varianter på facaderne imiterer sandets spil i skyggerne. Grønne plantetage illustrerer marehalmens gyldengrønne nuancer, og mindre bygningsenheder på de store tage symboliserer bunkers kendt fra det vestjyske kystlandskab.

I kendt farvand med fokus på indeklima

NIRAS projekterede alle ingeniørydelser og stod for byggeledelsen. Projektansvarlig Nikolaj Holst-Hvitved var begejstret for opgaven, da NIRAS havde rigtig mange fagligheder i spil - langt flere end på et gennemsnitligt projekt.

Specielt for Lalandia var rådgivningen om svømmehals- og vandbehandlingsteknik. Ifølge Nikolaj Holst-Hvitved er alting lidt mere udfordrende, når byggeriet og funktionerne skal fungere i et miljø med klordampe. NIRAS har specialister, der erfaringsmæssigt ved, hvad der skal være fokus på i denne type af byggerier.

Det er heller ikke første gang, at NIRAS er rådgiver for Lalandia. Specialisterne har tidligere både hjulpet med mindre renoverings- og ombygningsprojekter for Lalandia i Rødby og Billund. 

Skaber rum til leg og god funktionalitet

Landskabsarkitekt i NIRAS, Freja Løgager Kynde, arbejdede med ankomstarealerne til Lalandia og hentede inspiration i den vestjyske natur ved at trække det smukke fjord- og klitlandskab helt op til bygningen med hjemmehørende arter i beplantningen.

Omkring indgangspartiet var der fokus på at skabe en imødekommende ankomst med gode stiforbindelser og plads til ophold og leg, bløde bakker omkring bygningens fod samt sti- og opholdsarealer. Det bakkede landskab indbyder til leg, og bakkerne giver læ og skjuler hegn samt støttemure.

Freja Løgager Kynde var begejstret for projektet, hvor hun skulle arbejde med det landskabelige udtryk og beplantning på et sted, der skiller sig så meget ud fra landskabet i resten af Danmark. En udfordring var f.eks. at få funktionelle krav som parkeringsforhold og tilgængelighed til at gå hånd i hånd med leg, ophold og landskab.

Lalandia åbnede for gæster i 2022.

NIRAS havde følgende fagligheder i spil, da rådgiverne projekterede og udførte Lalandia Søndervig:

 • Projekt- og projekteringsledelse
 • Bærende konstruktioner
 • VVS og ventilation
 • Elinstallationer
 • Brand
 • Energi/indeklima
 • Akustik
 • Svømmebadsteknik
 • Landskabsarkitekter
 • Vejanlæg
 • Kloak
 • Anlægsøkonomi
 • Byggeledelse

Kontakt

Nikolaj Holst-Hvitved

Nikolaj Holst-Hvitved

Projektdirektør

Aarhus, Denmark

+45 8732 3352

Se også: