visualization of stigsborg
Den kommende Stigsborg Havnefront. Visualisering: Tegnestuen Vandkunsten

BYUDVIKLING I AALBORG

Ny aalborgensisk bydel omfavner verdensmålene

Nørresundby får en ny bydel i løbet af de næste 30 år. NIRAS har udarbejdet forslag til at implementere FN’s Verdensmål i projektet.

Stigborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter og en helt ny bydel i Aalborg. Udviklingen af området, som er på 54 hektar, etableres i etaper og forventes at vare 25-30 år. Samlet set resulterer udviklingen i 4.000 boliger med plads til 7.500 indbyggere, skole, plejehjem, caféer og erhverv.

Fokus på områdets kvaliteter

Aalborg Kommune ønsker at gøre Stigsborg Havnefront til et visionært område inden for både blå, grønne, sociale og mobile løsninger. 

4.000

boliger

Stigsborg Havnefront skal give optimale rammer for at udnytte de mange kvaliteter, området rummer - at bo tæt på både byen og på vandet. Det skal være en bydel med plads til mangfoldighed, samarbejde, nysgerrighed og kvalitet.

Visionen for bydelen er opdelt i en række delvisioner: Bymidte, liv og attraktivitet, robusthed og fleksibilitet samt bæredygtighed og mobilitet. NIRAS har i den forbindelse samarbejdet med entreprenøren A. Enggaard om, hvordan verdensmålene kan udmønte sig i konkrete tiltag i bydelen.

Det har resulteret i et indsatskatalog, som du kan se her.

Regn er en kvalitet

Blandt de mange løsninger er regnvand gennemgående. De øgede mængder regn i fremtiden håndteres med lokal afledning af vandet (LAR) på terræn via grønne regnvandsløsninger. 

7.500

indbyggere

Vand indgår som rekreativt element i byrummene og fremmer læring ved at tydeliggøre vandkredsløbene. For at skabe høj biodiversitet i den nye bydel bliver en ny 15 hektar stor grøn natur- og fjordpark, Stigsparken, etableret som en naturpræget bypark med træer, grønne facader, grønne tage og regnvandsløsninger samt rekreations- og aktivitetsmuligheder for alle.

Blandede boformer og affaldshåndtering

Blandt meget andet vil boligerne være for blandede boformer med fokus på genbrug og affaldssortering med nedgravede containere samt mulighed for økofællesskaber og faciliteter til iværksætteri.