Projekt

Ny aalborgensisk bydel omfavner verdensmålene

Stigsborg 1

Nørresundby får en ny bydel i løbet af de næste 30 år. NIRAS har udarbejdet forslag til at implementere FN’s Verdensmål i projektet.

6. marts, 2020
  • SDG: #6, #15
  • Sektorer: Byggeri, Miljø, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aalborg Kommune

Stigborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære udviklingsprojekter og en helt ny bydel i Aalborg. Udviklingen af området, som er på 54 hektar, etableres i etaper og forventes at vare 25-30 år. Samlet set resulterer udviklingen i 4.000 boliger med plads til 7.500 indbyggere, skole, plejehjem, caféer og erhverv.

Fokus på områdets kvaliteter

Aalborg Kommune ønsker at gøre Stigsborg Havnefront til et visionært område inden for både blå, grønne, sociale og mobile løsninger. 

Stigsborg Havnefront skal give optimale rammer for at udnytte de mange kvaliteter, området rummer - at bo tæt på både byen og på vandet. Det skal være en bydel med plads til mangfoldighed, samarbejde, nysgerrighed og kvalitet.

Visionen for bydelen er opdelt i en række delvisioner: Bymidte, liv og attraktivitet, robusthed og fleksibilitet samt bæredygtighed og mobilitet. NIRAS har i den forbindelse samarbejdet med entreprenøren A. Enggaard om, hvordan verdensmålene kan udmønte sig i konkrete tiltag i bydelen.

Det har resulteret i et indsatskatalog, som du kan se her.

Regn er en kvalitet

Blandt de mange løsninger er regnvand gennemgående. De øgede mængder regn i fremtiden håndteres med lokal afledning af vandet (LAR) på terræn via grønne regnvandsløsninger. 

Vand indgår som rekreativt element i byrummene og fremmer læring ved at tydeliggøre vandkredsløbene. For at skabe høj biodiversitet i den nye bydel bliver en ny 15 hektar stor grøn natur- og fjordpark, Stigsparken, etableret som en naturpræget bypark med træer, grønne facader, grønne tage og regnvandsløsninger samt rekreations- og aktivitetsmuligheder for alle.

Blandede boformer og affaldshåndtering

Blandt meget andet vil boligerne være for blandede boformer med fokus på genbrug og affaldssortering med nedgravede containere samt mulighed for økofællesskaber og faciliteter til iværksætteri.

Sådan gjorde vi

A. Enggaard, som udvikler store dele af projektet, udfordrede NIRAS til at komme med forslag til, hvordan verdensmålene kan blive en del af den nye bydel. I en tid, hvor SDG Capture ikke fandtes, greb vi til ingeniørens yndlingsværktøj Excel.

Verdensmålene med tilhørende delmål og indikatorer blev således opstillet i et stort Excel-ark, som repræsentanter fra Miljø, Byggeri, Vand og Forsyning samt en sociolog gennemgik slavisk for først at vurdere relevans og påvirkningsgrad på byudviklingsprojektet.

Herefter kom gruppen med konkrete projektforslag, der kunne understøtte det pågældende verdensmål. NIRAS’ arbejde mundede ud i et projektkatalog med mere end 60 projektidéer, som kan gennemføres på Stigsborg Havnefront og samtidig understøtter verdensmålene.

A. Enggaard har derefter med NIRAS’ inputs været med til at udvikle et indsatskatalog, som har til formål at beskrive ambitionen for en bæredygtig bydel på Stigsborg havnefront.

Tankegangen bag integrationen af verdensmålene i projektet har blandt andet præget udviklingen af vores SDG-værktøj SDG Capture. Prøv det her.

Om projektet

Etape 1 ud af 3 er i fuld gang.

A. Enggaard står for udviklingen af Stigsborg havnefront sammen med Aalborg Kommune og PFA Pension. NIRAS er rådgiver.

Læs mere om udviklingen af Stigsborg Havnefront her.

Se også: