Projekt

Flyvestation Værløse bliver til naturskønt boligområde

Flyvestation Vaerloese Drone

Sydlejren, et tidligere militærområde i Værløse, er i færd med at blive omdannet til et attraktivt boligområde. NIRAS er ingeniørrådgiver på byggemodningen, hvor høj biodiversitet og rekreative omgivelser er i fokus.

12. august, 2019
 • SDG: #11, #15
 • Sektor: Byggeri, Vand
 • Lande: Danmark
 • Klient: Furesø Kommune

De historiske hangarer og kilometervis af landingsbane sætter et tydeligt præg på det enestående bolig- og erhvervsområde, som er vokset frem på den tidligere Flyvestation Værløse. Det ca. 75 hektar store område – Sydlejren – skal i fremtiden rumme 430 nye boliger, som kommer til at ligge midt i et stykke storslået natur med sin helt egen identitet.

Med Forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet, at Flyvestation Værløse skulle nedlægges som militært område, og i 2008 forlod Forsvaret området. Nu har bygherre Freja Ejendomme A/S i samarbejde med Furesø Kommune udviklet den nye bydel, som forventes at blive en destination for frilufts- og naturinteresserede folk fra hele hovedstadsområdet.

Komplekst projekt med mange grænseflader

NIRAS er ingeniørrådgiver for den gennemgribende byggemodning af Sydlejren på den gamle flyvestation. Her rådgiver vi om infrastruktur og miljø. Opgaver har været:

 • Etablering af veje, stier og en vejbærende bro inkl. belysning
 • Lokal afledning af regnvand
 • Klimatilpasning og vandmiljø
 • Afværge af forurening
 • Forsyninger
 • Jordhåndtering
 • Nedrivning

Der har udover de forskellige private developere været et væld af aktører og interessenter i området, som har samarbejdet om projektet – herunder fem landskabsarkitekter, fire rådgivningsfirmaer og tilhørende entreprenører, to kommuner, Region Hovedstaden, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Forsvaret samt en håndfuld lokale natur- og kulturinteresserede foreninger.

De mange aktører gør omdannelsen af Sydlejren til et studie i tværgående løsninger, hvor mange fagligheder har bidraget til at balancere de mange forskellige interessenters krav og ønsker til den kommende bydel.

Anlægsarbejderne af boliger i Sydlejren er stadig i fuld gang.

Sådan siger partnerne:

"Jeg er særlig tilfreds med, at det er lykkedes at bibeholde stemningen fra den gamle flyvestation, som har en lang og stolt tradition. For eksempel har vi bevaret en stor del af de eksisterende bygninger, hvilket er med til at holde fast i stedets historie. Det har vi opnået blandt andet, fordi vi har haft et meget tæt samarbejde med borgerne i området – de har banket på, og vi har lukket dem ind i projektet. Det er jeg stolt af lykkedes." 

- Rune Christiansen, projektleder i Freja Ejendomme

"Naturstyrelsen har som grundejer af de grønne områder på flyvestationen – og som nabo til Sydlejren – haft et godt samarbejde med Freja Ejendomme og NIRAS om at modtage renset regnvand fra LAR-projekterne i Sydlejren. Modtagelsen af det rene regnvand er med til at skabe mere natur, våde områder og mere diversitet på Naturstyrelsens åbne, grønne naturareal – samtidig med LAR-anlæggene løser en samfundsopgave hos Freja. Det har været væsentligt for Naturstyrelsen, at modtagelsen af regnvandet har været en gevinst for området og tilført arealet flere naturværdier, og at anlæggene har været så naturlige som muligt."

- Charlotte Mølgaard, specialkonsulent i Naturstyrelsen

"Det har været ekstremt spændende at være med til at udvikle området. Blandt andet har det været udfordrende for os som entreprenør at anlægge søerne i tilslutning til LAR-anlæggene i den skala, som der er tale om her. Men det er fantastisk at se, hvordan naturen reagerer og tager søerne til sig,"

- siger Janus Ælgord Olesen, som er formand i Arkil, der har udført hele den overordnede byggemodning af området.

Hydrolog Christian Mathias Rundblad, NIRAS, ved et nyt vådbassin i det naturskønne område på Flyvestation Værløse.

Vil du vide mere?

Kirsten Bossen Voergaard

Kirsten Bossen Voergaard

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 4810 4572

Christian Mathias Rundblad

Christian Mathias Rundblad

Cand. Scient. Hydrolog/Hydrogeolog

Allerød, Denmark

+45 4810 5780

Se også: