Projekt

Mosegårdskvarterets regnvand skal ledes til den lokale mose

Til Nirasdk Nymosen Gentofte

Et klimatilpasningsprojekt i Gentofte Kommune leder regnvand uden om kloakkerne og til en nærtliggende mose. Gennem render i vejen, hævede kantsten, regnvandssøer og vejbede bliver vandet renset og ledt ud i vådområdet.

7. februar, 2018
  • SDG: #6, #11, #13
  • Sektor: Miljø, Vand
  • Lande: Danmark
  • Klient: Gentofte Kommune

Et klimatilpasningsprojekt i Mosegårdskvarteret i Gentofte Kommune skal fremover helgardere området mod kraftige regnbyger og skybrud. Med en lokal ambition om at skabe mere plads i kloakken skal regnvandet fremover ledes til den lokale mose, Nymosen.

Ved hjælp af render i vejen og hævede kantsten bliver regnvandets rute til mosen nøje tilrettelagt. Inden vandet når sin endestation i mosen, bliver det renset i vejbede og rensebassiner. NIRAS har som rådgiver for forsyningsselskabet Novafos og Gentofte Kommune udarbejdet forslaget til løsningen.

Regnvand gennem rensebassiner og vejbede

På grund af forurening på mosens bund og dårlig vandkvalitet er det vigtigt, at regnvandet bliver renset, inden det løber ned i mosen. Det fastslog NIRAS’ biologer efter, at de havde undersøgt levevilkårene for planter, fisk og fugle i og omkring mosen. En central løsning med rensebassiner (forbassin og hovedbassin) og en decentral løsning med vejbede i kvarteret skal derfor sikre, at vandet er renset, når det løber ind i mosen.

I vejbedene vil regnvandet sive ned gennem det øverste lag jord, kaldet filterjord, og på den måde renses vandet naturligt. Det rensede vand løber efterfølgende ned i nogle store, underjordiske vandbeholdere, som er gravet ned under bedene. Her kan regnvandet opbevares, så det ikke sendes direkte ud i Nymosen, men i stedet forsinkes og løbende lukkes ud.

En del af klimasikringen er også at sende vandet gennem bassiner, som bliver bygget tæt ved Nymosen. Her skal planteliv i bassinerne være med til at rense vandet, inden det løber videre ind i mosen.

Regnvandets rute planlægges

Mosegårdskvarterets veje spiller også en vigtig rolle for, at området bliver klimasikret. Selvom området har den fordel, at vejene hælder ned mod Nymosen og derfor automatisk leder vandet i den retning, er der alligevel brug for at tilrettelægge regnvandets vej, så det føres mod mosen. Ved at lave render i vejene, hvori vandet kan løbe, og hæve kantstenene de steder, hvor vandet potentielt kan løbe forkert, sikres det, at mosen bliver endestation for regnvandet.

På den måde sammentænker projektet de flade, de nedadgående og de opadgående veje i en konkret plan for, hvordan vandet skal løbe, når regnen melder sin ankomst. Ved hjælp af planen sikrer kommunen, at vandet ikke ender i lavtstående områder og skaber oversvømmelser til gene for beboerne. Samtidig aflastes og fremtidssikres det eksisterende kloaksystem, så det kan håndtere fremtidens stigende mængder regnvand.

Vejbede opsamler og renser vejvandet. Under vejbedene ligger faskiner, der sikrer et ekstra magasin til regnvand, inden det via en tømmeleding ledes direkte ud i Nymosen.

Vil du vide mere?

Uffe Bay Bøgh Vinther

Uffe Bay Bøgh Vinther

Specialist

Allerød, Denmark

+45 4810 4260

Se også: