Speciale- og ph.d.-samarbejde

Phd I NIRAS

Skriv dit speciale eller din ph.d. i samarbejde med NIRAS og få sparring af vores specialister. Vi stiller viden, data og vejledning til rådighed.

Vi mener, at viden forpligter. Derfor har du mulighed for at skrive dit speciale eller din ph.d. i NIRAS i samarbejde med din vejleder og en af vores eksperter. 

Du har også mulighed for at tage erhvervskandidat og erhvervspostdoc i samarbejde med NIRAS. 

NIRAS Alectia Fonden støtter løbende ph.d.-projekter. Du kan læse mere om fonden og dykke ned i nogle af de fondsstøttede ph.d.-projekter her. 

Igangværende ph.d.-samarbejder

Mia Heide

Operationalisering af FN’s 17 verdensmål inden for absolut bæredygtighed i dansk byggeindustri

Ph.d.-projektet handler om absolut bæredygtighed og ønsker at besvare, hvornår en bygning er god nok i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed på tværs af en livscyklus. Ved at oversætte FN’s verdensmål (SDG’er) til en dansk byggerikontekst samt at skabe et designværktøj med delmål, indikatorer og mål, operationaliserer projektet de sociale aspekter af bæredygtighed, mens det samtidigt anerkender de planetariske begrænsninger.
Rick Pieter Kool RPKO 3 Web

Tilpasning af kystplanlægning under usikkerhed forbundet med klimaforandringer

Ph. d. projektet handler om at efterforske ukendte dynamiske koncepter for længerevarende kystplanlægning og klimatilpasningsløsninger, hvilket kan være DAPP, integrere viden fra det tekniske, økonomiske og klimatiske.
Eva Paola Kvist Campos Header

Tværfaglige & systemiske metoder til udvikling af bæredygtige mobilitets hubs

Ph.d. projektet hjælper til at være på forkant med de industrielle tendenser i udviklingen af mobilitets hubs og til at forme nye metoder og redskaber, der kan skabe bæredygtige mobilitets-strategier.
Manuela Skal Sikre Os Rent Drikkevand

Optimal implementering af pesticid-fjernende teknologier i grundvand og drikkevand

Dansk grund- og drikkevand er alvorligt forurenet af pesticider og andre antropogene kemikalier. Pesticider og PFAS I grund- og drikkevand gør det svært for drikkevandsforsyninger at levere rent drikkevand. Mange danske regioner har områder med forurening, der kræver miljøsanering. Derfor er behovet for nye teknologier indenfor rensning af grund-og drikkevand steget markant de seneste år.
Mathias Dahl DAHL

HYDROsim: Hurtig hydrologisk simulering for effektiv forvaltning af grundvand

Projektet har til formål at udvikle en hurtig metode til beregning af effekterne ved ændringer i grundvandssystemet. Dette kunne være fra en brønd, forurening, nedbør osv. Denne hurtige metode bliver udviklet gennem en kombination af geostatistik, hydrologiske simulationer og maskin-læring.

Se også: