NIRAS ALECTIA Fonden

Niras Alectia Foundation

NIRAS ALECTIA Fonden hjælper ingeniører og teknikere med at blive dygtigere og sætter samtidig dansk ingeniørrådgivning på verdenskortet.

NIRAS ALECTIA Fonden ejer aktiemajoriteten af NIRAS Gruppen A/S. Ifølge fondens vedtægter, fundatsen, skal overskuddet primært bruges til at udvikle NIRAS’ forretning, fremme danske ingeniørers og teknikeres uddannelse og dygtiggørelse samt styrke danske ingeniørvirksomheders anseelse internationalt set. Dog støtter vi som udgangspunkt ikke studie- eller uddannelsesrejser.

NIRAS Alectia Fondens årsresultat 2023

Historien bag Fonden

Fonden blev oprindeligt etableret i 1976 i forbindelse med, at aktionærerne donerede deres aktier til Fonden. Det skete for at sikre et stabilt og langsigtet ejerskab. NIRAS ALECTIA Fonden, som den ser ud i dag, blev stiftet som en fusion af NIRAS Fonden og ALECTIA-fonden i 2017, hvor de to virksomheder fusionerede.

Fonden løfter forskningen 

Fondens primære fokusområde er at støtte Ph.d.-programmer inden for NIRAS’ forretningsområder i de lande, hvor NIRAS er repræsenteret. Ved at støtte Ph.d.-programmer skaber vi værdifulde samarbejder med relevante forskningsmiljøer.

Se nogle af de projekter, der er støttet af NIRAS ALECTIA Fonden

Hvordan er det at lave en ph.d. i NIRAS?

Se videoen med Pil Brix Purup, som har lavet en ph.d. indenfor BIM og Performance Simulering.  

Projekter støttet af fonden

Bestyrelsen af NIRAS ALECTIA Fonden

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Bestyrelsesformand for NIRAS ALECTIA Fonden

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Administrerende direktør

Allerød, Denmark

+45 48104200

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 5151 9438

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 4020 3246

Mads Søndergaard

Mads Søndergaard

Koncerndirektør

Allerød, Denmark

+45 3085 0900

Jesper Harder

Jesper Harder

Markedschef

Allerød, Denmark

+45 2165 8398

Stig Brinck

Stig Brinck

Ekspertisedirektør

Allerød, Denmark

+45 3084 3660

Camilla K. Damgaard

Camilla K. Damgaard

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2055 0675

Michael Sølgaard

Michael Sølgaard

Rådgiver

Aalborg, Denmark

+45 9630 6449

Vil du vide mere om NIRAS?