Mathias Dahl DAHL

HYDROsim: Hurtig hydrologisk simulering for effektiv forvaltning af grundvand

Projektet har til formål at udvikle en hurtig metode til beregning af effekterne ved ændringer i grundvandssystemet. Dette kunne være fra en brønd, forurening, nedbør osv. Denne hurtige metode bliver udviklet gennem en kombination af geostatistik, hydrologiske simulationer og maskin-læring.

Type af ph.d.: Erhvervs Ph.d.  

Projekt start: 01-09-2020 

Projekt slut: 31-08-2023 

BU/afdeling/industri som projektet henvender sig til: Vand

Samarbejdspartnere: Aarhus Universitet, Afdelingen for geovidenskab 

Vejlederteam: Troels Norvin Vilhelmsen (Niras) og Thomas Mejer Hansen (Aarhus Universitet) 

Det ultimative mål for projektet er at udvikle en praktisk, meget hurtig og præcis beregningsmetode for administrativt grundvandsarbejde, angående placering af brønde, forurening og fremtidige klimaforandringer.  

Vi arbejder I øjeblikket på at replicere simuleringer af grundvandsstrøm fra tunge numeriske modeller ved at bruge hurtige neurale netværk. Resultaterne er lovende i både nøjagtighed og fart. I tillæg ønsker vi at inkludere vurderinger af usikkerheden på baggrund af resultaterne fra den geologiske model og hydraulisk parameter.

Det vil, med et komplet set-up, blive muligt at udføre præcise og hurtige simuleringer af grundvandsstrømme med sandsynlighedsberegninger som resultat i stedet for enkeltstående værdier. Dette vil forbedre beslutningsprocesserne i forvaltningen af grundvand samt øge mængden af mulige undersøgelser med en begrænset tidsramme.  

Mere om projektet

Projekt status: Igangværende 

5 nøgleord om projektet: Maskinindlæring, Grundvand, Geovidenskab, Neuralt netværk, Numeriske modeller. 

Uddannelsesmæssig baggrund: Bachelor i teoretisk fysik, Kandidat i geofysik. 

Håb for det fremtidige arbejde I projektet: Jeg håber, at noget af arbejdet vil blive implementeret i BEST. 

Vigtigheden i at samarbejde med NIRAS: Med NIRAS får jeg ekspertviden om modellering af grundvand, ligesom samarbejdet hjælper projektet med at fokusere på den industrielle indvirkning og ikke bare have et akademisk islæt.  

Vil du vide mere?

Mathias Busk Dahl

Mathias Busk Dahl

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 2753 2562

Se også: