Dokk 1 Aarhus Public Libraries (1)

Operationalisering af FN’s 17 verdensmål inden for absolut bæredygtighed i dansk byggeindustri

Ph.d.-projektet handler om absolut bæredygtighed og ønsker at besvare, hvornår en bygning er god nok i forhold til social og miljømæssig bæredygtighed på tværs af en livscyklus. Ved at oversætte FN’s verdensmål (SDG’er) til en dansk byggerikontekst samt at skabe et designværktøj med delmål, indikatorer og mål, operationaliserer projektet de sociale aspekter af bæredygtighed, mens det samtidigt anerkender de planetariske begrænsninger.

Projekt start: Juni 2020 

Projekt slut: Juni 2023  

Industri, som projektet henvender sig til: Byggeri

Samarbejdspartnere: DTU, Innovationsfonden  

Den voksende population har medført historisk høje forbrug verden over. Det har samlet set resulteret i den klima- og biodiversitetskrise, verden står overfor. Derfor er det vigtigt at forstå og måle opfyldelsen af menneskelige behov og sociale aspekter af bæredygtighed, når vi beskæftiger os med den grønne omstilling.

Bygninger har et betydningsfuldt potentiale i at reducere deres forurening og levere en positiv social virkning, da de er skyld i 33 procent af drivhusgasudledningerne, og vi bruger 90 procent af vores tid i netop bygninger. Ved at sammenkoble verdensmålene med de planetariske grænser muliggør ph.d.'en, at virksomheder kan anvende “verdensmåls-tænkning” og et absolut bæredygtighedsmål i deres projekter samtidig med, at der skabes en metode, som andre herefter kan følge. 

Mere om projektet

Projekt status: Iganværende 

5 nøgleord om projektet: SDG’er, Social bæredygtighed, one-planet design, absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering, bæredygtige bygninger.   

Uddannelsesmæssig baggrund: Bachelor og kandidat i bygningsdesign fra DTU 

Håb for det fremtidige arbejde I projektet: Jeg håber, at metoden og SDG-mål-værktøjet 2.0 vil blive benyttet af virksomheder til både renovationsprojekter og opførelsen af nye bygninger. Forhåbentligt vil værktøjet en dag kunne konkurrere med DGNB-certificeringssystemet. Desuden ønsker jeg at udvikle et lignende SDG-design-værktøj til andre lande.  

Vigtigheden i at samarbejde med NIRAS: NIRAS has provided this ph.d. project with a large number of internal expects who have contributed with their expertise on the different aspects of sustainable buildings e.g. indoor climate, reuse of materials, energy, universal design etc. Furthermore, NIRAS has provided case studies for testing. 

NIRAS har banet vejen for dette Ph.D projekt ved at involvere ekspertviden indenfor de forskellige aspekter af bæredygtigt byggeri. Det spænder med alt fra: Indeklima, materialegenbrug, energiberegninger, universelt design og meget mere. Desuden har NIRAS bidraget med en række casestudies.  

Vil du vide mere?

Mia Heide

Mia Heide

Civilingeniør, Ph.d.

Allerød, Denmark

+45 4299 9261

Se også: