Landbrug og fødevarer

Rice fiels with water in foggy weather

Sikring af fødevareforsyningssikkerhed og styrkelse af værdikæderne i agroindustrien.

Vi arbejder med jordbrug, fødevareforsyningssikkerhed og udvikling af landdistrikter under udfordrende og skrøbelige arbejdsvilkår. Vi yder faglig ekspertise inden for produktion af såvel afgrøder som kvæg, fra jord til bord, ved at kombinere forbrugernes interesser og agroindustrien i anvendelige og bæredygtige værdikæder. Vores mål er at forbedre levevilkårene på landet og skabe beskæftigelse i den grønne sektor. NIRAS har erfaring inden for støtte af landbrugspolitikker og institutionelle reformer i en lang række lande. Vi styrker kompetencerne i ministerierne og hos de offentlige og private aktører på nationalt og regionalt plan og hjælper regeringer og den private sektor med at skabe et optimalt erhvervsklima for investeringer i landbruget.