Financial Diagram Shutterstock 94106887 1024

Fondsforvaltning, finansiering og investering

Effektiv og innovativ brug af donormidler er i stigende grad et vigtigt værktøj for at kunne opnå FN’s 17 verdensmål, identificere og støtte de mest lovende projekter og opbygge velstand i udviklingslande.

Inden for officiel udviklingsassistance (ODA) sætter bidragsydere i stigende grad effektivitet og værdi for pengene i centrum af deres arbejdsprocesser. Sammenlignet med traditionel aktivitetsbaseret udviklingsbistand, er fondsforvaltning en effektiv måde at bidrage til FN’s verdensmålsagenda. En teknisk dygtig og pålidelig partner i fondsforvaltning medfører, at offentlige midler bliver brugt fornuftigt, at succesfulde projekter og aktiviteter igangsættes og at udviklingsmål kan opnås i samarbejde med bistandsmodtagere. 

Hvis vi skal opnå FNs verdensmål kræver det innovative tilgange, som drager nytte af private og andre finansieringskilder og hjælper til at opbygge velstand i de udviklende markeder. Langsigtet bæredygtighed i udviklingsindsatser gør det nødvendigt fremadrettet at indtænke den private sektor som drivende faktor i udviklingsindsatser sammen med donorfinansiering. Uden en sådan tilgang, er kløften imellem, hvad den udviklende verden har brug for, og hvad ODA bidrager med i dag, for stor. 

NIRAS’ portefølje af projekter inden for fondsforvaltning inkluderer 10 igangværende fonde eller rammeaftaler og en samlet forvaltning af mere end €400 millioner.

NIRAS’ tilgang kombinerer vores dybdegående erfaring inden for administration af donorfinansiering  herunder den fulde cirkel af fondsforvaltning – med en innovativ og fremadskuende proces for forbedring. 

Forskellige finansieringsmodaliteter har forskellige fordele, og NIRAS tilgår hver og én med øje for de muligheder og udfordringer, det medfører. 

NIRAS har stort erfaring med forvaltning af tilskudsfonde, og vi besidder en forståelse for de kompleksiteter og muligheder som relaterer sig til tilskudsfonde i de udviklende markeder. Denne tekniske ekspertise dækker alle behov for at etablere enheder, som er i stand til at levere finansiering, sætte tilskudsprocessen i gang, administrere faciliteter, herunder driftsvejledninger og vedtægter, og overvære projektimplementeringer for at verificere resultater. 

Kigger man ud over forvaltning af tilskudsfonde, er finansielle produkter og investeringsprodukter en afgørende del af NIRAS’ portefølje og ekspertise. Hvor tilskudsfonde kan benyttes til at mobilisere investeringer i den private sektor, så sørger finansielle produkter som eks. Kredittilsagn og andre blandede finansieringsprodukter for nye måder at sikre indvirkning og finansiere yderligere investering – fra den private sektor i den udviklende verden og internationalt. Impact-investeringer - som er en type af investeringer, der sigter mod at generere positiv og målbar social og miljømæssig indvirkning - er et andet vigtigt område, som NIRAS kan bidrage til: vi trækker på vores stærke sektor- og geografiske ekspertise på vegne af investorer når vi forbinder investeringsfonde med stærkt potentielle virksomheder på tværs af udviklingslande. 

Vores fordelte team – som arbejder på tværs af kontorer i Europa, Afrika og Asien – kan levere ekspertise i et udvalg af discipliner, samt et netværk af etablerede eksperter inden for alle vores kompetenceområder. Nogle af de ydelser vi kan tilbyde inkluderer: 

  • Fondsforvaltning, herunder udvælgelse og administration, samt monitorering og rapportering for flere multi- og bilaterale og donorer, herunder trustfonde.  
  • Rådgivningsydelser inden for planlægning, design, gennemgang og evaluering af fondsforvaltningsopsætning/design for udviklingspartnere, ministerier og internationale organisationer. 
  • Kapacitetsopbygning af finansielle institutioner gennem træningsprogrammer og rådgivningsydelser som er etableret for at maksimere bæredygtige langsigtsudlån inden for målsætningen af værdikæder 
  • Rådgive, innovere og fremme ideer om finansiel inklusion gennem kapacitetsopbygning, markedsengagement og fremmende samarbejder. 
  • Støtte til impact-investeringer på tværs af investeringsfondes livscyklus, herunder fra præ-investeringsaktiviteter såsom research og pipelineudvikling, til udførslen af investeringer og til sidst afvikling og reinvestering. 

Se også:

Faktaark om finansiel inklusion

Hvordan NIRAS støtter SDG 8

Fund Management Impact Statements

NIRAS’ arbejde inden for ansvarlig fondsforvaltning:

Vil du vide mere?

Jane Bech Larsen

Jane Bech Larsen

Seniorkonsulent

København, Denmark

+45 6039 4431

Relaterede ydelser